ejerskifte forsikring - dækker det manglende fundament?

Hej.

Min kone og jeg har købt hus for 3 år siden - og valgte en udvidet ejerskifteforsikring.

Her den anden dag skulle jeg igang med at grave ud til isolering af kælder (udvendigt) og dræn.
Da jeg kommer ned til bunden opdager jeg at fundamentet kun går til 90cm under jorden (kældergulvet går til 1,6m under jorden). Da man har udgravet kælderen, hvilket er gjort senere, har man altså kun støbt en 5-10cm tyk "væg" på indersiden mod kælderen og ellers ladet fundamentet være som det var.

Såvidt jeg forstår, så er det egentlig farligt - da man kan risikere at fundamentet skrider ind imod hulrummet (kælderen). Nu har det jo godt nok holdt siden 60'erne da kælderen blev lavet (huset er fra 1939), men nok kun fordi det står på kraftig lerjord.

Jeg er lidt i tvivl om jeg overhovedet kan/tør grave de der 3-4meter fri af fundamentet (og ca. 70cm under det) udenfor - for at ligge isolering (havde tænkt mig at bruge terrænbatts) og dræn ?

Hvis jeg har ret i at det nok ikke er tilrådeligt at lave udvendig isolering og dræn pga. det manglende fundament, så må det da være noget ejerskifte forsikringen dækker, da jeg mener man med rimelighed kunne have forventet et ordentligt fundament?

Jeg ville rigtig gerne høre jeres meninger og evt. erfaringer med brug af ejerskifte forsikringer til større sager - og evt. hvilke advokater/rådgivere i har brugt i sager om ejerskifte forsikringer (hvor i fik ret - og advokaten/rådgiveren altså var pengene værd :)

På forhånd tak.
Hej. Min kone og jeg har købt hus for 3 år siden... Vis hele indlægget
58 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Nu er det jo sådan at man som bygherre har et ansvar i 20 år mener jeg det er. Og bygherre det er ham der hyrer håndværkerne og er ejer af bygningen. Det betyder at en ejerskifteforsikring kun er et stoppested for et søgsmål mod sælger fra forsikringsselskabet. Og man er som bygherre er man ansvarlig for byggesjusk selvom det er lavet af håndværkere man stolede på.

Men man opfandt jo ejerskifteforsikringen for at folk netop ikke selv skulle sidde og sagsøge hinanden for byggesjusk det ville forsikringsselskaberne så gå ind og dække istedetfor. Men jeg er så temmelig sikker på det er en rimelig dårlig forretning for dem og derfor er de svære at danse med når der er mange penge på spil.

Men hvis de mener det hala kan laves for 15.000kr så kan de da bare gå igang oig se hvor kort deres penge rækker.

Men tror i begge to skal forberede jer at jeres sager bliver trukket i langdrag. Det varer som regel mere end 1 år og få en afgørelse i den størrelsesorden.

Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.

jeg må jo desværre bedrøve dig og sige at vi havde en kamp bere for at få udbedret noget så simpelt som vores tagkonstruktion da den var ved at falde ned, det har indtil videre taget over 1 år og vi mangler stadig murer arbejdet, men klø på få alt på skrift og vær ikke flink, det er dit hus dine penge og du har betalt for at få ordnet de fejl der er.
det er en lang og sej kamp men holder du ved vil du vinde den.
Ja, du har helt ret sluppermand. Når det drejer sig om ejerskifteforsikringer kan man være nødt til at væbne sig med tålmodighed, da det kan være en kamp uden lige.

Jeg kontaktede vores forsikringsselskab første gang i december 2007. Den første taksator var på besøg medio januar og derefter fulgte fire blanke afslag, som jeg alle returnerede med ny dokumentation. Først i juni kom der en ny taksator, hvorefter forsikringsselskabet "anderkendte" at dække 2/3 af de kritisable forhold. Hvorefter de så efterfølgende reducerede de indhentede tilbud med noget nær 3/4.

Derefter fik de en stævning for 7 uger siden, og efter 6 uger fik vi svarskrift. Hvis vi er meget heldige, kommer der syn og skøn på denne side af nytår - men det vil jeg nu se, førend jeg tror det.

Jeg har for øvrigt lovet min advokat, at jeg ikke går til pressen med historien, førend sagen er afgjort - og dét har jeg sgu lidt svært ved, må jeg nok blankt erkende.

Det mest groteske er, at forsikringsselskabet - i stedet for at gå efter sælger, som Fiahgt nævner som en mulighed - har valgt at holde deres egen kunde for nar i stedet.

Med alle vores andre forsikringer i samme forsikringsselskab - og en ejendom med stråtag, betaler vi for eksempel en del ekstra for vores husforsikring. Faktisk lægger vi mere end 26.000 kr. om året i forsikringsselskabets kasse til forsikringer på hus, biler, fritidsulykke, hunde, rejser osv. osv.

Når dén her sag en gang er overstået, kan de da ganske enkelt ikke se min røv for bare skosåler...!

Vedhæftede foto er for øvrigt et alternativt eksempel på, hvordan man kan lave en gulvkonstruktion i en overetage uden spærfødder. Plastikken udgør dampspærre til badeværelset i underetagen... Dvs. at jeg slipper for at få dampen op på førstesalen. Det bliver ganske enkelt i de gamle loftsbrædder, der er fra den forkerte side af 1. verdenskrig - og som bærer hele gulvkonstruktionen. Smart ikke

Hvis du vil brokke dig, når du bliver udsat for dårlig service og uprofessionel optræden, skal du også huske at rose, når du oplever det modsatte!

Er Ankenævnet for forsikring gået af mode. Denne institution optræder slet ikke i tråden?
Prøv at finde et lignende tilfælde på www.ankeforsikring.dk

Ja. Ankenævnet er gået af mode, for det er forsikringsselskabernes egen instans. Desuden er afgørelserne kun vejledende, de har en behandlingstid på minimum 8-10 mdr - og afgørelserne forholder sig ikke nødvendigvis til den almindelige retspraksis - hvor det i vores tilfælde egentlig er sælger, som er den egentlig skurk.

Men da et civilt søgsmål mod sælgeren kan være en rigtig, rigtig, rigtig tung affære, tegner mange købere en ejerskifteforsikring. Så kan vi nemlig gardere os mod sådanne sataner - få udbedret skaderne - og derefter er det ejerskifteforsikringens opgave, at gå efter sælger....

Det var i hver til fald hensigten - som udgangspunkt.

Men for at vende tilbage til ankenævnet, kræver det en uddybende forklaring. Så hold nu tungen lige i munden!

Hvis jeg for eksempel trækker vores sag gennem ankenævnet, kan sagen enten falde ud til min fordel. Eller forsikringsselskabets.

Hvis den falder ud til min fordel - vil forsikringsselskabet efterfølgende bare kunne sige: "Det er vi ikke enige i, og vi fastholder derfor vores første afgørelse." Hvorefter jeg først med knap et års forsinkelse vil have mulighed for at gå videre med sagen. Altså en stævning - og så er jeg jo lige vidt i forhold til udgangspunktet!

Hvis sagen derimod falder ud til forsikringsselskabets fordel - og jeg stadig er så sikker på, at jeg har en god sag til at gå i retten - har de fleste mulighed for at søge retshjælp. Hos deres forsikringsselskab.

For vores vedkommende er det så vores eget forsikringsselskab, som skal føre sag mod sig selv. Og selv betale. Hvilket de allerede nu blank har afvist - da vi ikke har prøvet sagen hos Ankenævnet for forsikring.

Hvis jeg så havde valgt at prøve sagen hos Ankenævnet for Forsikring, og de har behandlet sagen til fordel for forsikringsselskabet - uanset hvor forkert afgørelsen er i forhold til almindelig og gældende retspraksis og min dokumentation for, at sælger har været både løgnagtig, uvederhæftig og den direkte bagmand til alvorlig byggesjusk. Da vil forsikringsselskabet ikke anerkende at give mig den retshjælp, jeg har krav på jvnfr. mine forsikringsbetingelse - fordi sagen allerede er afgjort i ankenævnet....

Derfor har vi erfaret, at vi står med en lunken lort i hver hånd, og har derfor været nødt til at erkende, at vi "desværre" ikke har andre muligheder end at stævne forsikringsselskabet.

Det har allerede taget knap et år at nå her til. Og med ankenævnet er der stor risiko for at vi spilder endnu et år. Og så kan vi lægge yderligere laaaaaang tid oven i til en eventuel retssag.

Det har vi - og mange andre mennesker ganske enkelt ikke tålmodighed - og økonomi til. Og det ved forsikringsselskaberne jo godt.

Vi har pt. knap 150 kilo til at renovere vores overetage. Desværre koster det anslået et sted mellem 3-400 kilo bare at udbedre de mange skjulte skader og mangler til dét niveau, som sælger har oplyst, han har solgt os.

Så man kan egentlig sige, at vi er teknisk insolvente, for skulle vi sælge huset i dag, bliver det til mindst ½ mio under den pris, vi har givet. Og så skal der yderligere fratrækkes boligmarkedets generelle fald det sidste 1½ år.

Var det en forståelig forklaring på, hvorfor ankenævnet ikke er interessant i vores sag?

Og er det ikke dét man siger, at stå med skægget i postkassen - eller købe katten i sækken?

Hvis du vil brokke dig, når du bliver udsat for dårlig service og uprofessionel optræden, skal du også huske at rose, når du oplever det modsatte!

Annonce
@jonasvs
1. "Sælger kan dog stadig hæfte for ... - bevidst eller groft uagtsomt at have afgivet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet" (Citat: Huseftersynsordningen, vigtige oplysninger om huseftersynet). Det vil sige, at oplysninger om isolering og dampspærre som sælger har opgivet falder udenfor ejerskifteforsikringen?
2. "Afgørelsen sker i form af en kendelse fra ankenævnet. Selskabet kan nægte at følge ankenævnets afgørelse. I så fald skal selskabet meddele ankenævnets sekretariat dette inden 4 uger efter, at nævnets afgørelse er fremsendt. Det sker kun yderst sjældent, at selskabet ikke følger nævnets kendelse." (Citat: Ankenævnet for forsikring)

3. "§ 11. Uden for bygningsgennemgangen falder
...

2) bygningsdele, der ikke kunne efterses, jf. § 10," (bek. om huseftersynsordningen)

@klavsk:
"Jeg ville rigtig gerne høre jeres meninger og evt. erfaringer med brug af ejerskifte forsikringer til større sager - og evt. hvilke advokater/rådgivere i har brugt i sager om ejerskifte forsikringer (hvor i fik ret - og advokaten/rådgiveren altså var pengene værd"
Jeg tog selv turen via ankenævnet for forsikring og fik erstattet hvad der svarer til 1/3 af vurderingen dd. På det tidspunkt kunne jeg policen og tilstandsrapporten udenad i søvne.

Ja forsikringsselskaber kan være meget sværre at danse med, MEN jeg har haft gjordt brug af vores 2 gange efter vores huskøb sidste år, første gang da jeg rev badeværelses gulvet op og de eksisterende kobber rør var totalt grønne og så ud som om at de lækkede, der dækkede de, anden gang var da vi opdagede at vores terrasse (fra 1 salen) var pil rådden, og bare var plasket til med maling af sælger for at dække , begge gange dækkede de uden problemer, begge gange var de der i 10 minutter og et par dage senere sendte de en check, så de kan altså lade sig gøre at de kommer til lommerne for ret skal jo selvfølgelig også være ret.
pøj pøj bare kør på, den der skal de dække også med den udtalelse fra kommunen.
@m&&

Du har ret, sælger hæfter i op til 20 år, men som udgangspunkt er det stadig meningen med ejerskifteforsikringer, at købere - i tilfælde af, at der ikke kan herske tvivl om dokumentationen - ikke skal komme til at stå i en gråzone, hvor alle "vasker deres hænder."

Der er stor forskel på, om en ejendom er renoveret i midten af 60´erne og på daværende tidspunkt opfyldte de gældende regler og lovkrav. Eller som i vores tilfælde hvor ejendommen - ifølge sælger - er renoveret i 1995 i forhold til de daværende lovkrav om for eksempel isolering.

Sælger har nemlig først søgt byggetilladelse hos kommunen til renoveringen af ejendommen umiddelbart inden vi overtager ejendommen i april 2007. Og derfor er sælgers lange og udførlige beskrivelser om brug af damspærre, isoleringstykkelse og arbejdets udførelse af håndværkere også først udarbejdet få måneder, inden vi overtager ejendommen.

Derfor er der heller ikke den mindste tvivl om, at sælger i sidste ende kommer til at hæfte for hans løgenhistorier - men der står samtidig i de overordnede forsikringsbestemmelser, at ejerskifteforsikringen skal træde til, i det øjeblik, "der er tale om forhold, der nedsætter ejendommens brugsværdi nævneværdigt".

Havde der nu været tale om, at der kun var isoleret med 120 eller 150 mm isolering, ville forsikringsselskabet på sin vis kunne have ret i, at det kunne dreje sig om et komfortmæssigt spørgsmål. Men da det drejer sig om, at der overhovedet ikke er isolering i hverken etagedæk, vægge og skråvægge i overetagen, må der alt andet være tale om, "at der er tale om forhold, der nedsætter ejendommens brugsværdi nævneværdigt.

Nu har jeg samtidig brugt oceaner af tid fra december 2007 til august 2008 på overhovedet at få forsikringsselskabet til at anerkende, at der var et alvorligt problem med førstesalens gulvkonstruktion og opgangen til trappehullet, hvor der bare er savet en bærende bjælke over, der efterfølgende er sunket 70 mm og fastgjort til et bræt med en metalbeslag....

Hvilket de først anerkendte efter tre blanke afslag og en uvildig ingeniørrapport - hvorefter forsinkringsselskabet også mener, at det hele kan udbedres for 15.000 kr. i materialer.

Derfor har vi al mulig grund til at tro, de også vil nægte at følge en afgørelse til vores fordel i Ankenævnet for forsikring - en behandling der også vil tage yderligere minimum 8-10 måneder.

Hvis forsikringsselskabet - efter jeg har haft 2 taksatorer på besøg - alligevel anerkender, at der er et alvorligt problem - var de &/#¤&(/¤ også klar over helt fra starten. Faktisk viste det sig i løbet af foråret, at de bare havde lagt min papirer i en bunke, hvor de bare lå og samlede støv - og så er det simpelthen ganske uacceptabelt, at de bliver ved med at række sagen i langdrag. For de ved udmærket godt, at mange mennesker til sidst vælger at trække sig ud, fordi det koster for store ressourcer - både personligt i samlivet - og ikke mindst økonomisk.

Derfor vil jeg sgu hellere bruge mine sidste renoveringskroner på en direkte stævning af forsikringsselskabet - og dermed i bedste fald reducere det samlede sagsforløb med 1 års tid - end at fortsætte med at rende panden mod deres administrative mur med latterlige søforklaringer samtidig med, at de pisser deres egen kunde op og ned af ryggen den ene gang efter den anden.

Jo - der er da altid sandsynlighed for, at man kan tabe en sag i retten. Og hvis det viser sig, vi gør det, havde vi højst sandsynligt også tabt sagen i Ankenævnet forinden. Men til gengæld ved vi det så måske allerede i løbet af 2009 - fremfor 2010 eller 2011, hvis ankenævnet blev blandet ind i sagen. Og vi vil være ruineret uanset!

Hvis du vil brokke dig, når du bliver udsat for dårlig service og uprofessionel optræden, skal du også huske at rose, når du oplever det modsatte!

Så fik vi svar fra Nykredit. De mener ikke at kommunens udtalelse om at kælderen er opført ulovligt er korrekt og afviser derfor at dække.

Sikken en gang fis - det mener min advokat også.. Jeg har ladet mig forstå at der er nogen foreløbige normer fra 1952, som foreskirver at der skal være fundament ned til bunden af kældergulvet - men jeg har ikke kunnet finde noget online.

Nogen der kender til nogle kilder? Og er foreløbige normer det samme som regler der skal overholdes?
Kender ikke til nogle kilder men det er jo dem der skal bevise at det ikke er korrekt udført i henhold til datidens standard, du er jo kommet med bevis for at det forholder sig sådan at det er ulovligt bygget. Dermed må det jo være deres bevisbyrde at vise at du tager fejl og ikke dem der tager fejl. Men det ville da være smart om du kunne finde noget dokumentation for at det er den forkerte måde at gøre det på også dengang.

Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.

Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.
Sponsor på LDS
Malgodt.dk

Malgodt er sponsor på Lav-det-selv.

Få særlig rabat på maling, epoxy og meget andet.

Se mere

Tilmeld dig og få fordeleDeltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mereTilmeld dig gratis

Se også