Effekt af sand i dybden langs fundament

Hej :)

Jeg er ved at fjerne fliser (eller rettere mursten lagt på jorden) fra min gårdhave for at få græsplæne i stedet. Samtidig fjerner jeg en vinplante og nogle andre planter, der har vokset ved og op ad murene.

Under de sten, jeg fjerner fra jorden, er lagt et ca. 5-10 cm. tykt lag sand — nok for at forhindre vækster i at gro mellem stenene. Dette lag sand skal jeg jo gøre noget ved, da jeg naturligvis ikke kan plante græs i det. Da jeg alligevel skal have gravet længere ned for at kultivere den stampede jord, der ligger under sandet, havde jeg tænkt bare at grave en 50-75 cm ned, og så simpelthen lægge sandet nederst, og fylde jorden tilbage ovenover, for til sidst at smide kompostjord fra kommunen og så græsfrø til foråret.

Allerede her har jeg mit første spørgsmål, for hvis jeg nu på den måde har "lommer" af sand under jorden, kan de så "opsamle" vand og skabe problemer omkring min kælder, hvis det fryser? Jeg tænker på, at sand — hvis vandet i det ikke kan optages af jorden omkring og under i tilfælde af rigtig meget nedbør — så vidt jeg forstår kan indeholde mere vand, da partiklerne er større. Dermed vil en kubikmeter sand med vand vel potentielt udvide sig mere end en kubikmeter jord med vand vil? Eller er det i virkeligheden en fordel, fordi sand bedre kan "bevæge" sig end jord, og dermed måske bedre kan tolerere frost?

Det andet spørgsmål handler også om sand og fundament, for nu da jeg har fjernet nogle af planterne — specielt vinplanten — kan jeg jo ikke undgå at lægge mærke til hvor begejstrede de planter er for at lade deres rødder kærtegne fugerne mellem mine mursten i fundamenten, og lede efter sprækker alle vegne. Så bliver jeg jo helt nervøs, for jeg forestiller mig jo så straks at en plantes rødder kan finde vej og gøre skade på fundamentet.

Så tænkte jeg, at jeg jo kunne deponere noget af sandet helt op langs fundamentet, gerne med en plantedug mellem mursten og sand. Helt konkret tænkte jeg f.eks. at grave en meter ned i 30 cm. bredde, lægge plantedug mod fundamentet, fylde op med sand og slutte af med endnu noget plantedug og så grus øverst. Altså med den tanke, at planterødderne ikke har lyst til at bo i sand, fordi der ikke er noget næring. Men igen.... Sand er jo et velkomment sted for vand at søge hen, så vil resultatet her blive, at jeg skaber et lille badekar rundt om fundamentet? Det er jeg jo ikke interesseret i...

Hmmm... Beklager det er lidt diffuse spørgsmål, men jeg er ikke så velbevandret i det her hushalløj :)

På forhånd tak!
12 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Rantzau
Rantzau
3144 2970
Sand er meget gennemtrængelig for vand, så risikoen for at sandlommer opsamler vand er meget lille. Er kælderen tør og uden skader er der ingen grund til bekymring.

Det samme gælder planternes rødder, men disse planter er nu fjernest som jeg forstår situationen.

Du kan godt så græs helt op til muren, men det kræver at soklens puds er intakt. Du skal dog stadig sørge for at der et let fald væk fra muren så overfladevand løber væk fra huset.

HammerOgSnegl
HammerOgSnegl Trådstarter
51 2200
Godmorgen, Rantzau :) Tak for svar!

Mit hus har faktisk ingen sokkel — det er bare muret fundament. Langt det meste af fundamentet går kun ned i under en halv meters penge, og der er muret ovenpå kampesten, så vidt jeg kan vurdere efter at have gravet ud ifm. reparation af lidt afløb og anlæggelse af terasse. Der er dog 2 kvadratmeter kælder under stuegulvet, som går ned i små to meters dybde. Denne kælder ligger i det hjørne af mit hus, som er omsluttet af gårdhave, og som jeg vil lave om til græsplæne. Kælderen er rimelig fugtig, men jeg kan forstå, at det er normalt for huse med muret fundament.

Dog er der også en anelse udbuling på den ene mur nede i kælderen, som lader til at være resultatet af jordfrost. Det er ikke kritisk endnu, men jeg vil jo helst ikke gøre noget, der gør at det bliver værre.

Jeg skulle måske have nævnt, at jeg påtænker at plante efeu og lade det vokse op ad murene, og det er deres rødder, jeg gerne vil sørge for ikke laver nogen skade i murværket. Det er også derfor, jeg tænker at sand langs muren kunne inspirere efeuen til at slå rødder under græsset i stedet. Når du nævner det med at sand ikke opsamler vand, så tænker jeg jo bare, at det er rigtigt, men kun så længe, at vandet kan finde et andet sted hen? Jeg spekulerer på hvordan det forholder sig, hvis man har nedgravet sand ved siden af jord, der mættes af vand. Altså konkret her i min mulige plan, så ville jeg jo yderst have græsplæne med tung jord hele vejen ned til vandspejlet (som ligger ca. 3-4 meter nede). Dernæst en bræmme af sand, lad os sige 50 cm bred og fra jordoverfladeniveau og halvanden meter ned. Under den igen tung jord og grundvand allernederst. Hvad sker der i en periode med rigtig meget nedbør, hvor jorden mættes af vand? Vil der da ikke stå vand i sandet? Det er det, jeg er nervøs for. Hvis det er tilfældet, giver det jo meget mere mening at nedgrave sandet så langt fra huset som muligt — så vil det jo faktisk være en fordel? :)

Men man kan selvfølgelig sige, at den eneste grund til at jeg overvejer at smide sandet derover er for at gøre jorden mindre attraktiv for rødder, og hvis den antagelse er forkert er det jo helt ligegyldigt.

Tak igen :)
Rantzau
Rantzau
3144 2970
Med en muret sokkel som hviler på et kampestensfundament er situationen en helt anden, og så vil jeg kraftigt fraråde græs helt til mur, fordi du højest sandsynligt vil tilføje mere stående fugt til murværket.

Det kan afhjælpes med en kombination af nye omfangsdræn og vandtætte sokkelplader, men det er meget omkostningstungt og resultatet er uforudsigeligt uden en nøje undersøgelse af årsagen til at kældervæggen buler ud. Fiberdug her ingen effekt mod fugt.

Du får et mere forudsigeligt resultat ved at bibeholde stenbelægningen langs muren som mindst skal rage ud i samme bredde som tagudhænget. Husk stadig fald væk fra muren.

Ang. beplantning op ad mure. Efeus rødder fæstnes til underlaget, og da jeg ud fra din beskrivelse har mistanke om dit hus er så gammelt at der er brugt ren kalkmørtel er der risiko for at efeu vil mørne fugerne. Det gælder for alle klatreplanter hvis rødder fæstnes til underlaget. Jeg er meget usikker på om fiberdug kan holde stand mod efeu. Min erfaring er, at de kan finde fodfæste på stort set alle overflader.

Hvis du vil have planter op ad muren, får du et langt sikrer resultat med planter der bindes til et espalier. Du bør også tænke på at muren får lejlighed til at tørre, og da kunne frugttræer være et godt valg. Under alle omstændigheder ville jeg vælge løvfældende planter for at sikre bedste betingelser for at vind og sol kan tørre murværket også i vinterhalvåret.

Annonce
Annonce
Fjernet af moderator
(Årsag: Reklame )
Denne bruger er blokeret pga. overtrædelse af ordensreglerne.
HammerOgSnegl
HammerOgSnegl Trådstarter
51 2200
Hej igen, og tak for yderligere info :)

Ang. græs til mur, så var det nu heller ikke planen. Jeg påtænker grus med fiberdug under... Okay, jeg åbnede lige Photoshop, og her er en lille tegning :D


Så til venstre er en havemur mod naboen, og til højre er mit hus. Det, jeg tænker nu, er at jeg ikke gør noget med at putte sand ind mod fundamentet, og i stedet deponerer det lissom på billedet. Så tænker jeg at bruge nogle af de mursten, jeg alligevel har nu jeg er ved at fjerne dem fra jorden, til at lave en kant mellem plænen og den bræmme af grus, jeg vil lægge ind mod muren.

Det med at lægge fiberdug ind mod fundamentet var ikke for at forhindre fugt, men for at forhindre evt. rødder i at hygge sig med mørtlen. Og jeg tror du har ret i at det kan være ren kalkmørtel. Huset er fra 1910. Jeg har tidligere gravet ned under jorden lidt længere væk, da jeg lagde terasse og også skulle lappe lidt på et afløb, og i samme omgang fyldte jeg fugerne op i fundamentet der. Jeg tror egentlig ikke, at det stod så dårligt til, men det var sådan lidt random, hvor meget mørtel, der var mellem stenene dernede. Jeg tænker, det nok lisså meget har været fordi, der ingen kosmetiske hensyn har været ift. at man var ved at mure fundamentet, så man har ikke fuget efter. I hvert fald valgte jeg at fuge efter, når jeg alligevel havde blotlagt det. Det er jo ikke så tit, man har chancen :)

Jeg har dog også repareret nogle revner andetsteds over jorden, og da jeg har skrabet ind, oplevede jeg at mørtlen her var meget porøs, hvilket den ikke var, den jeg fandt mellem stenene under jorden i fundamentet. Jeg ved ikke, om det har noget at sige ift. teorien om kalkmørtel? Mon man brugte to slags mørtel tilbage i 1910?

Okay, anyway, tilbage til min tegning. Efeu eller ej, så har jeg tænkt stadig at gøre det på den måde med grus og dug under, og så mursten på højkant langs kanten, så gruset ikke lister ud på plænen. Er der nogen grund til ikke at lægge en dug op mod fundamentet til at lokke evt. planterødder til at stoppe deres fremfærd dernede?

Hvis jeg planter efeu, så tænkte jeg at plante det ude under plænen, som tegnet på tegningen, og så trække dem under eller mellem kantstenene, under gruset, og så lade dem klatre op ad muren til sidst. På den måde tænkte jeg, at rødderne har god mulighed for at lege under plænen. Det var også derfor, jeg oprindeligt tænkte at putte sand under gruset, for så ville det være endnu mere ansporende for efeuerne at slå rødder i den anden retning, ud under plænen og hen mod naboen. Men nu tænker jeg, at det måske er for risky ift. vand og det dér, at lægge sand under gruset. Måske bedre at lade være.

Det du skriver med efeu og kalkmørtel tænker jeg ikke umiddebart vil være et problem, for der er efterfuget (på forfærdelig klodset vis) med en hård mørtel — det ligner Weber universalmørtel fra Jem & fix. Det er faktisk også pga. murens stand, at jeg tænkte at plante slyngplanter, for huset står i Rønne, og det er et problem i kvarteret, at tidssvarende huse her i området ofte har sten fra Allinge, som er blevet brændt for hårdt, og derfor har let ved at skalle af. Det er der rigtig mange sten i mit hus, der er, og jf. den klodsede opfugning, som jeg nævnte før, har en tidligere ejer valgt at løse problemet ved bare at mørtle hen over de sten, der var skallet af. Det ser grimt ud, men har i hvert fald stoppet afskallingen. Jeg tænker også, at det ikke kan være helt optimalt ift. fugt, da jeg vil tro, at mørtel på en afskallet sten vil betyde, at den suger mere fugt til sig?

Dertil er flere sten skallet af siden, så det er p.t. en skøn blanding af "overstrøgne" afskallede sten og rå, afskallede sten, og selvfølgelig sunde sten. Jeg vil tro én ud af fyrre eller halvtreds sten er skallet af, så det er ret mange. I hvert fald hundrede, der burde blive skiftet. Så kommer vi så til at jeg er på sygedagpenge, så jeg leder lidt efter billige lappeløsninger, som ikke forhindrer mig i senere at fikse problemer ordentligt — her at skifte de afskallede sten. Jeg tænker at gå hele muren igennem og sørge for at fuger er i orden, og at der ikke er nogen revner. Dertil har jeg tænkt at "løse" problemet med afskalling på samme måde som mine naboer og den tidligere ejer — altså ved at mørtle henover. Dog vil jeg prøve at gøre det pænt og med en helt hård mørtel med masser af cement i (måske bare rent beton?), og ikke bare trække fugemørtlen hen over de skadede sten. Om ikke andet så af kosmetiske årsager.

Det var så derfor, jeg kom til at tænke på at bruge efeu til at beskytte murene med. De er jo stedsegrønne, og de dækker derfor rigtig godt hele året, ikke mindst i vinterhalvåret, hvor der er meget nedbør, og deres blade derfor vil holde rigtig meget regn væk fra stenene — tænkte jeg i hvert fald. Nu skriver du jo det modsatte, at jeg skal være opmærksom på, at muren ikke fugter op, hvis jeg har en efeu på den? Hvis det reelt er tilfældet, altså at muren vil være MERE fugtig, hvis den er dækket af efeu, så giver min plan jo i hvert fald ingen mening, og så vil jeg ikke gøre det :) Jeg synes da, de er pæne, men det bliver jo også et arbejde at holde dem væk fra tag, vinduer og tagrende, og det var primært for at beskytte muren. Og også for at dække over den, da den ikke er så pæn...

Åh, jeg beklager romanerne, og at spørgsmålene kommer dryssende sådan lidt her og dér :) Jeg håber du har mere input alligevel, for det virker som om du ved en del om det :)

Endnu engang tak :)

PS: Gør det nogen forskel at grave ned og efterfuge i fundamentet (lissom jeg gjorde i foråret andetsteds)? Denne gang er det jo markant længere, jeg skal ned, da det er her, min kælder også er, og hvis det ikke gør nogen forskel, eller kan være decideret farligt, vil jeg jo hellere lade være.
Rantzau
Rantzau
3144 2970
For at lette forståelser er det på sin plads at få begreberne på plads:

I daglig tale anvende betegnelsen sand og grus synonymt, men der er forskel i kornstørrelsen. Groft sagt regnes partikler der er mindre end 2 mm for sand, og parti<
1. Du får sandsynligvis bedre anvendelse af at fjerne det sand du påtænker at grave ned for så senere at bruge det til noget fornuftigt.

2: Fiberdug som spærre for efeus rødder fungerer ikke. Efeu har en fantastisk evne til finde selv den mindste mikroskopisk revne og jeg har derfor ikke noget yderligere at tilføje.

Du kommer med en vigtig oplysning. Visse kalktyper bliver hårde under konstant fugtpåvirkning som er tilfældet hos dig i konstruktionen under jordhøjde. Det lader du stå urørt. Du får det ikke bedre før du eventuelt graver ud til efterisolering mod terræn - men det er ikke aktuelt lige nu. Om der er brugt to forskellige slags kalk er muligt, men ikke særlig sandsynligt.

Det betyder også at dine planer om at pudse med cementbaserede produkter er absolut no-go. Cement binder ikke på kalk og du risikerer yderligere afskalninger fordi muren bliver for tæt.

3: Klog beslutning - glem alt om efeu under dine forhold.

4: Dine mure er noget rod, med det er noget du har overtaget. Du får ikke noget ud af at smører noget godt på noget skidt. Al dårligdom skal bankes af og murene overfladebehandles med ren kalkmørtel for at bibeholde en diffusionsåben overflade. Puds er nok det bedste valg for at dække over skaderne med et minimum af omkostninger.

Denne plan tager også hensyn til at du p.t. er sygemeldt hvor den øjeblikkelige økonomiske situation nok spiller en vis rolle.
Annonce
HammerOgSnegl
HammerOgSnegl Trådstarter
51 2200
Fede svar, tusind tak!

Så er min plan nu således:

Jeg dropper efeu. Jeg fjerne bare alle planter omkring muren. Jeg fortsætter med planen om grus med dug under lige ved muren og en murstenskant ud til det, der til foråret bliver til plæne.

Jeg graver ikke ned og efterfuger noget i fundamentet — men der er noget rod i fugerne med mindre forvitringer lige omkring jordhøjde, og det vil jeg efterpudse.

Sandet (det er groft strandsand) vil jeg stadig grave ned, da det har ligget ekstremt længe under murstenene på jorden, og er svært "forurenet" af jord, både oppe- og nedefra, og dermed svært at se, hvordan jeg skal kunne genbruge  fornuftigt — og hvis der er noget, jeg i øvrigt ikke har, så er det plads til opbevaring (min grund er 88 m²) ;)

Jeg vil gerne finde en eller anden midlertidig og nem løsning ift. afskallede sten, indtil jeg har mod og tid og penge til at bestille en ordentlig bunke nye sten og erstatte alle de afskallede i murene. Jeg tror måske, jeg fik det til at lyde som om huset er pudset op — det er det ikke. Der er blot "pudset hen over" mursten, der er skallet af, sidste gang en af de forrige ejere har fuget efter. Det, jeg havde tænkt at gøre, var at kradse fuger ud rundt om en sten, der er skallet af, og så give selve stenen en "kappe" eller "ny skal" af en meget hård mørtel eller ren cementopblanding, og så fuge ud bagefter igen omkring stenen med en fugemørtel. Så altså den cementholdige mørtel skulle binde på selve teglstenens afskallede overflade og ikke mørtlen i fugerne. Lidt lissom at male mange gange med cempexo henover stenen uden at ramme fuger. Er det en dårlig idé? Min ene nabo påstod, at en murer havde ladet ham vide, at man godt kunne stoppe skaden ved at smøre mørtel på en afskallet sten, og fremviste nogle sten i hans mur, der tydeligvis havde en mørtel på med en del cement i. Han har samme problem på sit hus, da det er bygget af samme sten fra Allinge.

Det er i øvrigt sjovt, du siger det med at cement ikke binder på kalk, og at min mørtel nok er meget kalkholdig, for jeg lægger mærke til, når jeg nærstuderer muren, at mange af de steder, hvor en tidligere ejer har fuget efter med hvad der ligner universalmørtel fra Jem & fix, er der små luftlommer bag den grå mørtel, og så kan man se den oprindelige, mere gullige mørtel omme bag. Jeg tænkte egentlig, at det var fordi han har været sjusket og doven (der er heller ikke blevet vasket efter med svamp eller noget inden det er hærdet, så der er masser af mørtel på selve stenene, selv hvor det ikke har været med vilje for at dække over afskalning (nå ja, og så har han tydeligvis ikke fjernet den gamle fuge ned i et par centimeters dybde, som jeg har læst man skal, og selv har gjort, der hvor jeg har repareret revner)), men måske er det fordi den mere cementholdige mørtel ikke har bundet ordentligt på den gamle?

Det er mærkeligt, for jeg havde googlet en del om mørtel i vinter og syntes netop at huske at have læst, at det var vigtigt at bruge samme mørtel som før og at den ikke skulle være for hård, men da jeg havde en murer forbi, som var ved at sætte i stand inde ved siden af, anbefalede han, at jeg brugte præcis den dér universalmørtel fra Weber og Jem & fix til efterfugninger. Men jeg kan ikke lide den, for den er tydeligvis ikke samme slags som den, der oprindeligt er muret op med, og den bliver også meget hård, så den er megasvær at fjerne igen — og når jeg nu ved, at jeg fremover kommer til at skulle kratte en masse sten ud og erstatte dem, så vil jeg jo egentlig hellere have en mørtel, der er lidt nem at fjerne igen. Er du egentlig murer? Du lyder ret vidende om det. Hvad tænker du om det? Sidst, jeg reparerede nogle fuger over jorden, brugte jeg opmuringsmørtel, fordi jeg lige havde brugt det til at mure noget fundament op med til min terasse, og jeg syntes at konsistensen mindede meget om den oprindelige fuge i muren. Dog kan jeg se efterfølgende, at sandet i den er alt for groft ift. den gamle fuge. Hvilken mørtel bruger du til reparation af fuger?

Igen tusind tak, det er virkelig en stor hjælp :) Og god weekend!
Rantzau
Rantzau
3144 2970
Nej - jeg er ikke murer, men har beskæftiget mig meget med restaurering og genopførelse af gamle huse for familie og venner - især bindingsværk. Min viden stammer hovedsageligt fra museumsfolk med rette håndværksmæssig viden, historikere og andre håndværkere med samme passion og det har indtil videre taget mere end 40 år.

Jeg havde forstået at stenene i murene er stærkt medtaget og ikke oprindeligt pudset. Derfor foreslog jeg en løsning der var overkommelig uden at forringe husets arkitektoniske værdier. Mange huse i Rønne er pudset tilsvarende, så denne løsning vil næppe skille sig ud.

Universalmørtel fra Weber som også forhandles af jem&fusk er en bastardmørtel indeholdende cement. Du kan være heldig at det holder nogenlunde, men risikoen for det modsatte med alle nævnte senskader er langt større. Dine mure er et godt eksempel på dette. Du kan ikke vurderer resultat på pletvise reparationer. Katastrofen viser sig først når hele fladen er pudset.

Vandskuring eller filtsning kunne også være en mulighed, men det kræver nogenlunde intakte sten på hele fladen.

Vælger du at udskifte de skadede sten for at bibeholde blank mur, skal du sikre dig du kan få tilsvarende sten i tilstrækkelig mængde. Alene den opgave er noget af et job. Det samme gælder fugerne. Også der skal du være forberedt på at samtlige fuger skal pudses om for at få et ensartet udtryk. Afvigelser i både sten og fuger springer voldsomt i øjnene.

Til restaureringsopgaver bruger jeg konsekvent ren kalkmørtel med ens størrelser på sandet til både fuger og filtsning når det drejer sig om opmuring og pudsning af tavl i bindingsværk. Til nybyg anvender jeg nogle gange bastardmørtel afhængig af vejret men aldrig til restaureringsopgaver, vel vidende at sten og fuger senere er et helvede at rense for mørtelrester uden brug af syre. 

Glem alt om at opmurer i ren kalkmørtel hvis der er udsigt til frost. Så heller vente til foråret.

HammerOgSnegl
HammerOgSnegl Trådstarter
51 2200
Arj, det lyder som en fed hobby :)

Og ah. Jeg havde ikke forstået at det var et forslag, det med at pudse op :) Det havde jeg også overvejet på et tidspunkt, fordi jeg troede, at det i sig selv var en form for reparation, men jeg kunne så forstå, at man stadig skal udarbejde alle skader først, fordi de ellers bare fortsætter deres liv under pudsen, og så bliver det hele endnu værre. Derfor tænker jeg at behold det som det er. Jeg kan faktisk også rigtig godt lide mursten, så hvis jeg kan gøre det nogenlunde pænt igen, vil jeg også helst beholde det som det er.

Hvad angår ensartet udtryk, så er det tog for længst kørt :D Eller rettere: Det er totalt noget rod lige nu, så jeg er okay med at rode lidt videre, så længe det er reparationer og rettelser. Og så bare tage det værste til at begynde med: Revner først, så afskallede/flækkede mursten, og så f.eks. en total overhaling af alle fuger. Eller oppudsning el.lign. — hvem ved? Jeg har efterhånden lært, at jo længere tid jeg er om at beslutte mig og få arbejdet gjort, desto bedre har det med at ende ud :) Så så længe, jeg har tiden, har jeg ikke så dårlig samvittighed over at være langsom og doven ;)

Jeg tror, jeg tager det heeelt stille og roligt med projektet herfra. Jeg fikser lige de fuger, der er noget rod lige ved jordoverfladen, inden jeg fylder jord på igen. Det begynder også at regne igen på mandag, så det vil jo være fint, hvis jeg har fået fyldt op omkring murene inden da. Jeg tænker jeg bruger det der opmuringsmørtel fra Weber, hvis ikke jeg kan finde noget mere passende. De skriver også at det er til tegl- og kalksandsten, og det er baseret på hydratkalk, så det lyder da ikke helt forkert.

Så bliver næste skridt at lægge gruset. Omend jeg netop har ligget og tænkt på, at jeg også kunne bruge nogle af de mange mursten fra jorden til at konstruere et slags hævet "trin" langs jorden i stedet for. Altså et muret plateau af en art, der vil være hævet sådan en ti centimeters penge fra græsplænen, og så en eller to murstenslængder dyb med fald væk fra muren, og mørtlet mellem sten og langs muren, så det leder 100% af al vand væk fra muren og ud i græsset. Så kunne jeg stille blomsterpotter o.lign. på den, og det ville være nemt at slå græsset langs med den. Og hvis jeg bruger en stille og rolig mørtel, vil den være nem at fjerne igen.

Det er sjovt at have hus :)

Tak igen! God weekend!


Rantzau
Rantzau
3144 2970
Det lyder i det store og hele som en god plan, men jeg er noget bekymret for at du fortsat vil anvende opmuringsmørtel fra Weber.

Jeg gætter på det er denne:

Den består af lige dele cement og kalk. og det er ikke optimalt i dit tilfælde.
Der er yderligere 2 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Lignende indlæg

 1. Anlæg af græsplæne
  Lav-Have (10 svar)
 2. Køkkenhaven i tidl. indkørsel.
  Lav-Have (1 svar)
 3. Højbede - og hvad nu?
  Lav-Have (4 svar)
 4. Fundament og udgravning
  Lav-Hus (9 svar)
 5. Lægge sten i drivhus
  Belægning, udsmykning og blomster (11 svar)
 6. Ups! Sand i stedt for stabilgrus
  Lav-Have (9 svar)
 7. Kolonihavehus
  Lav-Hus (13 svar)
 8. Fliser i drivhus
  Lav-Have (5 svar)
 9. Sand under betondæk garage?
  Lav-Hus (1 svar)
 10. Simpelt fundament til skur
  Lav-Hus (14 svar)
Sponsor på LDS
Malgodt.dk

Malgodt er sponsor på Lav-det-selv.

Få særlig rabat på maling, epoxy og meget andet.

Se mere

Populært lige nu

 1. Havedam med varmekasse ??
  Lav-Have (læst 428 gange)
 2. Hjælp til spejl med lys
  Belysning (læst 422 gange)
 3. havelys - spm om forbindelse
  Belysning (læst 149 gange)
 4. "Vindmøllevinger?"
  Over hækken (læst 301 gange)
 5. elradiator dimensionering
  Fyr og opvarmning (læst 228 gange)
 6. Elbehov til gennemstrømningsvandvarmer
  Fyr og opvarmning (læst 181 gange)
 7. Bilreklamer - hvorfor ?
  Lav-Bil (læst 342 gange)
 8. Lysninger tag velux
  Lav-Hus (læst 330 gange)
 9. Terrændæk - flyversand
  Lav-Hus (læst 226 gange)
 10. Reparere træbeton
  Lav-Hus (læst 202 gange)

Tilmeld dig og få fordeleDeltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mereTilmeld dig gratis

Se også

Find byggemarked

Vi har samlet alle byggemarkeder i Danmark.
Søg på postnummer her:


Se alle byggemarkeder her
Kort og godt

Lav-det-selv.dk (LDS) er Danmarks største samlingssted for boligejere og gør-det-selv folk. Hver måned besøges LDS over 600.000 gange, af folk der søger råd, vejledning og inspiration om alt fra boligforbedring til hobbyprojekter.

LDS er drevet af et stærkt fællesskab, hvor alle kan bidrage med viden og ideer.

 

Følg med