Ejerskifteforsikring / Dårligt håndværk

Godmorgen,
Vi købte vores hus for omkring et år siden hvor der også er en gennemmurret garage på 72 kvadratmeter som er opført i 2006 og med Lindab ståltag.
Ifølge konstruktionstegninger skulle der være vindplader, dampspærre og 100mm isolering på loftet.
Der skulle også være nedgravet en faskine til tagvand.
Jeg er lige blevet færdig med at kradse fugerne ud på garagen, da de ikke var stærke og faldt ud.
Det var et problem jeg var bekendt med da jeg købte huset.

Eneste bemærkninger på garagen i tilstandsrapporten var de omtalte fuger, en dør med råd i træværket + for lidt fald på tagrender.
I forbindelse med jeg har fjernet fugerne har jeg fjernet underbeklædningen for bedre at kunne komme til.
Til min store overraskelse ser jeg at undertaget slet ikke er lavet rigtigt, så jeg kigger lidt nærmere på fejl og mangler.

-Der er lavet undertag (som ikke er stramt), men det stopper 5cm før fodblikket, so eventuelt vand vil løbe ned i udhænget i stedet for i tagrenden.- Rygning er for kort- Vindskede er monteret ovenpå rygning.
- Manglede klemliste mellem undertag/spær og lægter
- Manglede vindplader
- Tagplader er skruet forkert ( i bunden af en bølge i stedet for i toppen af en bølge ifølge Lindab monteringsvejledning)
- Ingen dampspærre
- Slet ingen isolering på loftet
- Formentlig ingen faskine, da nedløb ikke er forbundet til noget, men bare løber til jorden.

Huset er bygget i 2013 og er i fin stand, det er kun denne garage der lader til at være noget klamphuggeri.
Hele garage byggeriet er noget sjusk og lader bestemt ikke til at være bygget af en håndværker.
Sælger har dog skrevet i tilstandsrapporten at der ikke er lavet med eller selvbyg.

Jeg har tegnet en ejerskifteforsikring i forbindelse med overtagelse ved dansk ejerskifteforsikring - men kan læse mig til på nettet, at folk har problemer med at få dækket deres skader.

Hvad er jeres mening om alt dette, skal en ejerskifteforsikring dække - i så fald, hvor meget??
Skal taget eventuelt skiftes, eller kan det genbruges selvom det er skruet forkert hvis det skal af for at lavekonstruktionen om?
Hvor meget af det burde de dække??

Helt ideelt for mig var, hvis jeg fik en pose penge, så jeg kan lave det ordentligt selv. - så kom der betontag på, som på huset.

På forhånd tak og god weekend.
Vh. Jacob


 

 

11 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
AskH.
AskH.
1374 2860
Ja ejerskifteforsikringer har et noget mere begrænset dækningsområde end folk tror. Dertil kommer at de er nærige så selvom man er dækket kan man godt skulle kæmpe.

Jeg vil tro du har to problemer med dækning her.
1. Er din garage overhovedet dækket ? Mange ejerskifteforsikringer dækker kun selve huset og ikke sekundære bygninger. Har du nærlæst din dækning ?

2. Har du en skade? En skade kræver at der er noget der er gået i stykker, at konstruktionen er lavet dårligt og derfor vil holde dårligere er ikke i sig selv en skade hos de fleste forsikringsselskaber. Kun hvis konstruktionen er decideret ulovlig vil du kunne få dækning 


Ask
bredker
bredker
1761 9760
en egerskifteforsikring skal dække skjulte fejl og mangler , ikke skader , så den skal dække
vil de ikke det , er det tidligere eger der er ansvarlig for fejlen , hvis den ikke er oplyst
AskH.
AskH.
1374 2860
Bredkers svar dækker meget godt den almindelige opfattelse af en ejerskifte forsikring.

Desværre er den opfattelse forkert og handler om at mange ikke helt får detaljerne som fx forskellen mellem mangel og skade med når de kikker på forsikringen. 

https://forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen/vaerd-at-vide-om-forsikring/ejerskifteforsikringsguiden/typiske-misforstaaelser-om-ejerskifteforsikring/

Ask
Annonce
Annonce
kuchenmeister
kuchenmeister Trådstarter
248 7171
Tak for svaret begge to ,Det er netop en masse erfaringen og viden jeg søger.

Min opfattelse af en ejerskifteforsikring er bestemt også at du skulle dække fejl og mangler, men den kan nemt være forkert.
Jeg håber netop at blive lidt klogere, inden jeg skulle henvende mig til forsikringsselskabet.

Jeg har ikke ekspertise til at læse den slags, men bygningen står omtalt i kontrakten ligesom huset og jeg kan ikke se nogle bemærkninger med at den er undtaget.
 

AskH.
AskH.
1374 2860
Kan du måske oplyse hvilket selskab du har forsikringen hos ?

I forhold til det med hvad den dækker så er den korte udgave at den dækker "skader forsaget af skjulte fejl og mangler". Det centrale er at der ikke kun skal være en skjult fejl eller mangel men der skal også være sket noget som falder under forsikringens krav til at være en skade. 

Ask
kuchenmeister
kuchenmeister Trådstarter
248 7171
Forsikringen er tegnet ved Dansk boligforsikring i forbindelse med købet af hus.

Her er noget information fra deres hjemmeside:

Hvad dækker en ejerskifteforsikring, og hvad dækker den ikke?
En ejerskifteforsikring dækker skjulte fejl, som du opdager på dit nye hjem efter overtagelse. Afhængigt af typen af ejerskifteforsikring dækker den i 5 år og op til 10 år. Skader, der bliver dækket, er for eksempel fejl, der er lavet i forbindelse med opførelse eller renovering af boligen. Det kan være skader som sætningsskader, revner, ulovlige elinstallationer og lignende. Dog skal man være klar over, at ejerskifteforsikringen ikke dækker skader eller mangler, som kan forventes af huse i den pågældende alder. Har man for eksempel et ældre hus, kan man forvente, at der er en fugtig kælder, og det er derfor ikke noget, en ejerskifteforsikring dækker.

De linker også til dette, men jeg har simpelthen ikke forstand på at læse den slags.
Dog synes jeg at der står at en ejerskifteforsikring skal altid dække alle bygninger på matriklen, hvis der er lavet tilstandsrapport på det.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/13


 

Annonce
Hensan
Hensan
149 8700
kuchenmeister skrev den 18-09-2021 17:57:28

Forsikringen er tegnet ved Dansk boligforsikring i forbindelse med købet af hus.

Her er noget information fra deres hjemmeside:

Hvad dækker en ejerskifteforsikring, og hvad dækker den ikke?
En ejerskifteforsikring dækker skjulte fejl, som du opdager på dit nye hjem efter overtagelse. Afhængigt af typen af
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/13

Du skal ikke læse retsinfo eller reklame på forsikringens hjemmeside. Du skal læse dine forsikrings betingelser som er udleveret ved købet. Betingelserne er forskellige afhængig hvilket underliggende forsikringsselskab Dansk Boligsikring bruger samt købstidspunktet.

Du kan på din police se hvilke betingelser du er omfattet af, Hvis du har smidt betingelser væk kan du sikkert finde dem her: https://www.danskboligforsikring.dk/forsikringsbetingelser/

Hvis jeg lige tager en af de seneste betingelser vil jeg umidelbart vurdere at du ikek har dækning for forholdene.

En af de betingelser der kommer først er at dine afløb/faskine ikke er dækket:
2.2
Forsikringen  omfatter  ikke  udendørs  svømmebassiner  og  dertil  hørende
pumper og installationer, markiser, baldakiner, antenner eller andre forhold
som  ikke  er  omfattet  af  huseftersynet,  for  eksempel  indretninger  uden  for
selve  bygningen,  såsom  vandstik,  omfangsdræn,  faskiner  og  kloakanlæg.
Forhold uden for bygningerne er ikke omfattet af forsikringen.

For de andre ting skal der som andre også er inde på være en direkte  og omfattende skade før de er dækket
3.1
Forsikringen dækker udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved
bygningerne,  der  giver  nærliggende  risiko  for  skader  på  de  forsikrede
bygninger eller bygningsdele.  
Ved  ”skade”  forstås  brud,  lækage,  deformering,  svækkelse,
revnedannelser,  ødelæggelse  eller  andre  fysiske  forhold  i  bygningen,  der
nedsætter  bygningens  værdi  eller  brugbarhed  nævneværdigt  i  forhold  til
tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god
vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade.  
Ved  ”nærliggende  risiko  for  skade”  forstås,  at  der  erfaringsmæssigt  vil
udvikle  sig  en  skade,  hvis  der  ikke  sættes  ind  med  særligt  omfattende
vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger.

Helt generelt ville jeg anmelde skaden til forsikringsselskabet men jeg ville ikke forvente dækning for tingene som beskrevet.

kuchenmeister
kuchenmeister Trådstarter
248 7171
Tak for det uddybende svar Hensan.

Første punkt ang. faskinen var jeg kommet frem til samme konklusion - at det formentlig ikke var dækket.

Men alle de andre ting, må jeg indrømme at jeg havde regnet med at de ville dække.
Hvis ikke, synes jeg nærmest at forsikringen er ubrugelig.

Hvis ikke der i forvejen en skader som råd osv. da hele konstruktionen er lavet forkert og har store mangler, kan man vel forvente at det kommer i fremtiden.
Jeg havde planer om at varme garagen op med en varmepumpe når jeg skulle indrette værkstedet.
Det er selvfølgelig ikke muligt uden isolering.
Men jeg er klar over hvor vigtigt undertaget er ved ståltag, da det danner utrolig meget kondens som i hvert fald ikke ender i tagrenden.

Sælger har skrevet skrevet i tilstandsrapporten at der ikke er fortaget selv eller medbyg - Hvis det er tilfældet at den Garage er lavet af en håndværker, kunne jeg godt tænke mig at vide hvilken, for det er i hvert fald ikke en jeg skal kontakte i fremtiden.

 

Martin.v
Martin.v
381 6800
Var der ikke en sag med en sælger der havde fejlagtigt havde oplyst der ikke var lavet selvbyg, men var det alligevel - blev han ikke dømt tiltog skulle erstatte noget? Der var en tråd ang emnet herinde på er tidspunkt..
AskH.
AskH.
1374 2860
Hvis garagen er i din kontrakt er den nok dækket.

Du kan jo prøve at melde skaden, men mit bud vil være at du vil få en taksator på besøg som vil konstaterer at en del af tingene ikke er dækket fordi det ikke er en skade og for de øvrige vil han sikkert finde nogle udbedringer der koster under 5.000 for en enkelte skade og derfor ikke er dækket pga. forsikringens bagatel grænse.

Hvis jeg skulle give et råd så er der en langt større gevinst chance ved at gå efter den byggesagkyndige som burde have opdaget en stor del af tingene og påpeget dem i tilstandsrapporten. Det kan oftest være en nemmere vej til dækning for den slags ting der.
Først skal du skrive direkte til den byggesagkyndige og derefter er der et ankenævn man kan klage til.

Bare for at afslutte hvad der dækkes så står det i bilag 1 på dit link til Retsinformation. Forsikringen dækker manglende funktion eller ulovligheder på el/VVS og derudover dækker den følgende
"Udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele.

  Ved »skade« forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende bygningsdele kan være en skade.

  Ved »nærliggende risiko for skader« forstås, at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade, hvis der ikke sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger."
Hvis vi kikker på fx dine monterede tagplader så skal du altså bevise at der erfaringsmæssigt vil udvikle sig en skade fordi skruerne sidder forkert. Ellers er det ikke dækket.  Den bevisbyrde kan godt være svært at løfte. 

Ask
Der er yderligere 1 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordeleDeltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mereTilmeld dig gratis

Kort og godt

Lav-det-selv.dk (LDS) er Danmarks største samlingssted for boligejere og gør-det-selv folk. Hver måned besøges LDS over 600.000 gange, af folk der søger råd, vejledning og inspiration om alt fra boligforbedring til hobbyprojekter.

LDS er drevet af et stærkt fællesskab, hvor alle kan bidrage med viden og ideer.

 

Følg med