Regnvandsopsamling.

 Følg tråden
Chr.
Chr.
Indlæg: 2323
Postnr: 5881
Chr. Chr.

Jeg har kig på et anlæg til regnvandsopsamling. Der er en stor tank, ca 4 kubikmeter, filtre, pumpe osv. Plus en dims til at sætte i teknikrummet, så vandet kan sendes gennem et seperat rørsystem til vaskemaskine og toiletter plus udendørshanen. Når tanken er tom tages der fra vandværksvandet, så man kommer ikke til at mangle vand i de tilsluttede forbrugere. Alt er godkendt.

Herligheden koster 50-60.000 kr alt inkl. Det vil sige med rørføring i huset osv.

Her kommer så overvejelserne.
Kan man mon regne med at kommunen ikke får den lystige ide at man skal til at betale vandafledningsafgift af det vand man selv indvinder fra anlægget?

Hvor meget vand sparer man med sådan en installation. Altså, hvor meget af ens vandforbrug går i toiletterne, til vaskemaskinen og udendørsvandhanen?

Er der andre betragtninger jeg bør gøre mig?

Chr.

Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.

Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.

Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.

Ingenioeren
Ingenioeren
Indlæg: 426
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren
Som overordnet betragtning er det altid positivt når der indføres tiltag som vedvarende foranstaltning til vandforsyningen.
Hvis anlægget udføres med kontraventil til den kommunale vandforsyning (Vigtigt - dette skal på alle de installationer som forsynes) og generelt er VA godkendt samt udføres af autoriseret, kan det næppe medføre problemer. Som andre betragtninger kunne du måske inddrage frostsikring af anlægget, såfremt det ikke er en del af færdigløsningen.

Umiddelbart kan jeg ikke se, at kommunen kan opkræve ekstra for det spildevand som det tilfører, da der reelt ikke er tale om et større forbrug eller ændring af sammensætning. Men den bedste anbefaling er selvfølgelig at se hvad der står i din lokalplan, samt forhøre dig hos kommunen selv.

Jeg vil gerne stærkt advare imod, at du tilslutter udendørshanen til et sådant anlæg. Typisk har en sådan hane mange funktioner, og risikoen for, at der vil blive tappet vand som anvendes til at drikke er alt for stor! Når der etableres et anlæg som dette, er det en absolut forudsætning, at det opsamlet vand, ikke anvendes til drikkeformål!

Mht. besparelse på forbruget, så afhænger det selvfølgelig af din husstands vane og færden. Typisk siger man, at en husstand bruger mellem 45-145 liter pr. person pr dag! Heraf udgør toiletskyl 15-30 liter pr person og 10-20 liter pr person for tøjvask. Dvs mellem 25-35 % af det samlede forbrug.

 

hpox
hpox
Indlæg: 4759
Postnr: 8250
hpox hpox
Jeg er helt enig i at nytænkning og selvforsyning er godt.
Og at 50-60.000 kr alt er en hamper pris. (5% forrentning kunne dække det årlige vandforbrug - næsten)

Men jeg forstår ikke hvorfor der ikke skal betales vandafledningsafgift. Kommunen stiller jo et komplet afløbssystem til rådighed. Osse for afledning af det opsamlede regnvand. Fra hane til hav så at sige.
Driften af det er jo ikke gratis og der må betales derfor???
Wezio
Wezio
Indlæg: 1421
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Så vidt jeg er orienteret skal der betales vandafledningsafgift for vand opsamlet i eget regnvandsanlæg. Du benytter jo kloaksystemet til at lede dit vand bort.

Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk

je__ns
je__ns
Indlæg: 8514
je__ns je__ns

Du skal betale vandafledningsafgift, selv om det er regnvand du bruger, den eneste besparelse du opnår er den pris for vandet, du ellers ville skulle betale til vandværk.

Som nævnt længere oppe, er udgiften til drift af kloak system, og rensning jo stadigvæk det samme.

Ydermere skal du nok have en godkendelse fra vandværket, da der er skrappe krav, om adskillelse, af regn  og drikke vand, en kontraventil er næppe nok, som jeg husker det hedder det en klasse 4 eller 5 sikring.
  


 

ktm
ktm
Indlæg: 8655
Postnr: 4540
ktm ktm
Tag du hellere en alm gulvspand og tap vandet ned i den og bær det ind til toilettet og brug det til skyl. Det andet projekt kan umuligt komme til at svare sig.
Hvis I er en alm husholdning, vil I måske kunne spare 50 m2 á kr. 10,- = 500 kr. Du kommer til at betale kloakafgift alligevel.
I lange perioder vil der ikke være regnvand nok og i andre vil der være alt for meget regnvand, hvis ikke du har en enorm lagerbeholder.
Hvordan vil du holde lageret frostfrit?

Med venlig hilsen
ktm

 

Ingenioeren
Ingenioeren
Indlæg: 426
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren
Skrevet af hpox på 09 jan 2012 05:29

Men jeg forstår ikke hvorfor der ikke skal betales vandafledningsafgift. Kommunen stiller jo et komplet afløbssystem til rådighed. Osse for afledning af det opsamlede regnvand. Fra hane til hav så at sige.
Driften af det er jo ikke gratis og der må betales derfor???

Det er et meget lokaltpolitisk spørgsmål, hvorfor der skal indhentes oplysninger hos kommunen

Du betaler ikke vandafledningsafgift af dit regnvand! Du bliver typisk kun opkrævet vandafledningsafgift af det vand som tilføres huset, via vandforsyningen!

Hvis der i kommuen er udlagt fællessystem, belaster du systemet med mindre vandstrøm i regnvejrssituationen! Kommunen vil være interesseret i dette, da det er under denne belastning at anlægget udnyttes fuldt ud. Det forløbende år har vist, hvad konsekvensen af overfyldte kloaker medfører! Det må derfor være i kommunens interesse, at alle tiltag der aflaster systemet, hilses velkommmen. 

Har du derimod seperat system, så vil belastningen af spildevandsnettet være det samme - da du jo uanset forsyningsmetode skal benytte toilet og vaske tøj - men igen vil dit bidrag til aflastning af regnvandssystemet medfører større driftsikkerhed på regnvandsanlægget. Det er klart at et opsamlingsanlæg alene ikke klare kapacitetsproblemerne, men mange bække små...

Der henvises iøvrigt til Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber §2b stk 3:

"Stk. 3. Efter en konkret vurdering kan spildevandsforsyningsselskabet nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning m.v. Reduktion og fritagelse for vandafledningsbidrag i denne situation kan ske, når miljømæssige hensyn taler herfor."

 

je__ns
je__ns
Indlæg: 8514
je__ns je__ns

Der er nu nok nærmere, hos det lokale spildevandsselskab, der skal spørges.
Men mig bekendt, er der ingen undtagelser, det er jo kroner i kassen, uanset hvad.

mvh jens


 

hpox
hpox
Indlæg: 4759
Postnr: 8250
hpox hpox
OK. Der er altså en lovmæssig baggrund for at undlage opkrævning af afledningsafgift ved bortledning af regnvand.
Som man kan være enig i eller ej.

Ihvertfald er det sådant at nårder ikke skal betales for bortledning af regnvand af den enkelte "lodsejer". Jå er der andre der skal betale.

Fordi anlægget er det samme. Kommunen SKAL stille anlæg med den nødvendige kapacitet til rådighed. Hvorimod det er frivilligt om den glade parcelhusejer vil lave sig et regnvandsforsyningsanlæg. Hvis der imdgås en aftale mellem kommune og husejer/ere om at der i en 20-årig periode udledse en max. mængde spildevand er det udmærket.

Diskussionen minder lidt om hver mand sin vindmølle, sit oliefyr og sin faskine. Det dur bare ikke.
Skal det være samfundsmæssigt forsvarligt skal/må/bør bør det ikke være frivilligt med den slags anlæg/ordninger. Fordi det dels prismæssigt er uforsvarligt og dels fordi "det offentlige" ikke får noget som helst ud af de frivillige ordninger.
Altså: Chr. skal betale fuld andledningsafgift. Primært fordi han gerne vil have det offentlige regnvandsanlæg til rådighed i tilfælde af nedbrud eller ved salg af ejendommen til en ikke "regnvandsinteresseret køber" Ligeså antyder prisen for et sådant anlæg at det er økonomisk uforsvarligt.
Ingenioeren
Ingenioeren
Indlæg: 426
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren
Du betaler ikke en løbende afgift af regnvandsnettet, men du betaler en engangsafgift for at tilkoble dig til regnvandsnettet, så helt gratis er det ikke. Igen afhænger driftsudgifterne af anlægstypen!I et seperat system kan der stort set ledes direkte til reciepienter, mens for et fælles system, skal regnvandet igennem rensningsanlægget - hvilket er en langt større belastning af anlægget, mere energikrævende og væsentligt fordyrende proces, da det stiller langt større krav til ydeevnen for det enkelte anlæg.

Dertil kommer at vi skal værne om vores grundvand, derfor er det vigtigt at folk har et incitament til at udføre bæredygtige tiltag!

 

hpox
hpox
Indlæg: 4759
Postnr: 8250
hpox hpox
Det er rigtigt at der ikke betales løbende til drift af regnvandsnettet, eller kloaksystemet i øvrigt. Et eventuelt driftsunderskud betales af kommunekassen/skatteyderne.

Det er nu osse mest problemet med at kommunen er den der skal bære omkostningerne, medens at det er den enkelte der høster den eventuelle gevinst.
Der er vel ikke tvivl om at kommune skal stille et komplet "bortskaffelsesnet" til rådighed. Altså komplet med tilstrækkelige ledningsdimensioner, overløbsanlæg, rensekapacitet og hvad det nu kaldes.
Og at føromtalte parcelhusejer kan muntre sig med regnvandsanlæg efter forgodtbefindende – og samtidig forvente at der er et fuldt funktionsdygtigt offentligt afløbsanlæg til rådighed når der måtte være behov for det.
Min pointe er stadig at der skal indgås bindende aftaler. At en parcelhusejer, en gade eller et kvarter aftaler at der de næste måske 20 år foretages en regnvandsindsamling og såfremt det er til fordel for kommunen, (dvs. de andre skatteydere), så gives der rabat på afledningsafgiften.

Som det kendes fra eksempelvis fjernvarme-ordninger hvor der er påbud og forbud osv. Alt sammen med det formål at levere billigst mulig varme til de tilsluttede forbrugere.
Hvor systemet i allerhøjeste grad virker.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Lignende indlæg

 1. Regnvand
  Lav-Hus
 2. REGNVAND
  Lav-Hus
 3. regnvand
  Lav-Hus
 4. hvad skal meldes til kommunen?
  Lav-Hus
 5. at flytte vand? / opsamling af regnvand
  Lav-Hus