LK AIR dåse montage

vægten
vægten
Indlæg: 52
Postnr:
vægten vægten

Reference til svar 5724 fra 6. 8. 2018

Tak for svar. Skitserne1 og 2 viser samme kredsløb med komponenter i viste rækkefølge. Der skal være mulighed for lampeudtag i dåse A, altså max 10 el-forbindelser i dåse A. 

Punkt 2: IND til X1 med 3 ledere. Enkeltledere mellem stik X1 og X2 føres i et 16 mm rør. Forbindelserne fra sidste stik X2 skal retur til A med 3 ledere i samme rør,derfor i alt 6 enkelt ledere i samme rør, så 3 stk ledere til fase, nul og jordføres fra stik X2, retur til dåse A og gennem underlaget, der indeholder stikX1. Er det en anvendelig metode, at ledere føres ubrudt og uden forbindelse på en strækning gennem andre underlag og forgreningsdåser?

Skal enkelt lederne føres retur til dåse A i et andet rør eller på anden måde, uden om underlagene, der indeholder stik X? Også, hvis der tilføjes flere stik efter X2.

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 6931
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Når det er samme kredsløb, kan jeg så ikke få dig til at tegne det sammen, så det er muligt at se sammenhængen. Og hvis du også vil skrive lampeudtag i stedet for dåse. Hvis det drejer sig om et lampeudtag. Det giver en forståelse af kredsløbet.

fase
vægten
vægten
Indlæg: 52
Postnr:
vægten vægten

Punkt 1: Skal lederne altid føres i 2 rør, når der anvendes enkeltledere?

Punkt 2: Kan forbindelser med rør og enkeltledere føres frem og retur i et enkelt rør, og også føres ubrudt gennem andre underlag, dåser, lampeudtag. Her er det gennem X1?

ev elmand
ev elmand
Indlæg: 12460
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand

Nu har jeg ikke fulgt med i denne tråd, men der er åbenbart et grundlæggende  forståelses problem, som jeg dog ikke gør mig forhåbninger oom at kunne redde ud. 

Punkt 1. Ledere skal aldrig føres i 2 rør selv om der anvendes enkelt ledere. Der kan trækkes 5-6 ledere i et rør. 

Der kommer f.eks. et rør lampeudtags dåse med tilgang fra et andet værelse, som indeholder 3 ledninger. Så kommer der et rør fra afbryder der indeholder 4 ledninger og måske skal der også fra lampeudtags dåse føres ned til stikkontakt med 3 ledninger lige som den der skal gå vider til næste rum. Så har man 4 rør i samme lampeudtags dåse, og det er nemt at overskue. 

Punkt 2. Der er ikke noget der frem og retur ved strøm, det er begreber der hører til varmeanlæg. 

Ledere der f.eks. Skal bruges til at tænde en anden lampe eller leder der er korrespondance ledning kan godt føres igennem lampeudtags dåse uden at den er brudt. Men der bør efterlades en sløjfe så den senere kan trækkes ned under loft niveau hvis der skulle komme fejl eller ændringer i fremtiden. 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 6931
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
vægten skrev den 20-09-2018 14:29:04

Punkt 1: Skal lederne altid føres i 2 rør, når der anvendes enkeltledere?

Punkt 2: Kan forbindelser med rør og enkeltledere føres frem og retur i et enkelt rør, og også føres ubrudt gennem andre underlag, dåser, lampeudtag. Her er det gennem X1?

 1. Lederne skal ikke føres i 2 rør når der anvendes enkeltledere, så længe du ikke trækker mere end 6 - 8 stykker afhængig af hvor mange bøjninger, der er på røret.

2. Ja, ledere kan føres frem og tilbage i det samme rør, og kan føres ubrudte gennem dåser, lampeudtag.

Nu kommer vi så til dit billede, hvor du forhåbentlig har tegnet det, som det fysisk er placeret.


Det der er betegnet som ind på skitsen, bør du føre til lampeudtaget. Fra lampeudtaget fører du et rør til stik X1. Fra X1 fører du et rør til X2. Så er den streng færdig.

Så har du 3 gange ud fra lampeudtaget. Et af dem må være til en afbryder, så der kun behøves 2 ledninger, med mindre der skal være en stikkontakt under afbryderen, så skal du bruge 4 ledninger.

Så har du to andre ud. Hvorfor er der to udgange. Kan det ikke laves som en udgang, der i den næste dåse/lampeudtag deles, så du kan undvære den ene udgang. Du må gerne skrive lidt om, hvordan tingene hænger sammen, så det kan kaste lys over, hvad du er i gang med.

fase
vægten
vægten
Indlæg: 52
Postnr:
vægten vægten

Reference til tidligere indlæg 31. 7. 2018

Først takker jeg for besvarelsen. Jeg beklager, at en af 3 UD betegnelser fra dåse A i mit tidligere indlæg kan forveksles med forbindelsen til lys.

Der er 1 indgang IND og 2 udgange, UD1 og UD2

Udgangene blev begge betegnet UD på skitsen. Den ene UD2 er til afbryder til lampe og stikkontakt. Den anden UD1 er ført videre.

IND føres til første ekstra stik X1 og X2 som sidste stik og tilbage til A igen. UD2 er til stikkontakt og afbryder til lys.

UD1 med spænding, nul og jord føres videre.

Kan lederne fra IND føres ubrudt gennem A og forbindes til X1 i stedet for at blive ført fra A til X1 uden om A? så kan alle enkelt lederne føres gennem samme rør og fordeles i A (Eks3)

Må der være separat tænding med 2 lampeudtag i en 2 modul dåse eller 2 stk 1 modul dåser, så der kan tændes 2 lamper uafhængigt af hinanden. Der skal tilføres en leder mere til et ekstra lampeudtag med egen tænding, men tæller denne leder med? Det maksimale antal ledere ved montage af lampeudtag er 10 stk. 1,5 mm, men er det for et udtag eller flere udtag?

Hvis det ikke kan gøres, skal der da monteres 2 adskilte lampesteder og anvendes 2 forbindelser, en til hver afbryder?

Må der være monteret 2 lampeudtag i en 2 modul dåse, hvis begge lampeudtag er forbundet, så flere lamper kan tænde samtidig?

Må hullet i et lampeudtags dæksel bores større, så ledninger til 2 lamper kan forbindes sammen i samme lampeudtag?

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 6931
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin


Lad os tage stik x1 og x2 først. Du har 6 ledere fra A  til x1 og videre til x2. Du skal kun have 3 ledere fra A og til x1. Fra x1 sløjfer du de tre ledere videre til x2. og slutter der, lederne skal ikke føres tilbage. Så er der også 3 ledere mindre i A.

Lederne fra skal ikke føres ubrudte igennem A, da de skal bruges i A. Fase, nul og jord forbindes i lampeudtaget og sløjfes videre til x1. De skal også bruges i UD1 og UD2. UD1 føres videre med en treleder til noget andet. UD2 føres med en 5leder/5 ledninger videre til afbryder med kroneafbryder og stikkontakt. I lampeudtaget er der beregnet til to tændinger (M1 og M2). Kroneafbryderen kan være i en 1 modul dåse, som så forsynes med omtalte kroneafbryder til tænding af to lamper uafhængig af hinanden.

Det ville være en god ide, om du kunne flytte din IND til det sted, hvor UD1 bliver koblet til for at få færre ledninger i A.

Jeg tror godt du kan få to ledninger i hullet i dækslet på lampeudtaget, hvis du bruger almindelig to leder kappeledning.fase
vægten
vægten
Indlæg: 52
Postnr:
vægten vægten

Kronetænding?

Selv om der kan spares en 3- leder forbindelse ind til A, hvis IND kobles til stedet, hvor UD1 bliver koblet til, eller IND kobles til X1 synes jeg, at der stadigvæk vil være 11 forbindelser i A, hvis der skal være kronetænding fra A

Der skal forbindes til både M1 og M2, OK?

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 6931
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

For det første skal IND ikke kobles til x1 men til x2. Med hensyn til om der er 10 eller 11 ledninger i lampeudtaget, hvad er så problemet? Endelig kunne du vælge at forsyne X1 og X2 fra UD2 (afbryder og stikkontakt), så får du færre ledninger i lampeudtaget. Ja, der skal forbindes til både M1 og M2, ellers kan du ikke få to tændinger. Det er lidt svært at rådgive dig, fordi du kun fortæller lidt om dine tilføjelser til installationen. Det giver ikke et overblik over din installation, og dermed mulighed for alternativer til din måde at lave installationen på. Kunne du ikke lave en plantegning over det, du er i gang med, med angivelse af placeringen af afbrydere, stikkontakter og lampesteder?

fase
vægten
vægten
Indlæg: 52
Postnr:
vægten vægten

Skal forsøge en plantegning. Jeg har et forslag til løsning af 2 lys tændinger, ved ikke om det er en anvendelig metode, der er 10 skrue forbindelser i det ene udtag og 7 skrue forbindelser i det andet. Det indeholder 2 lampeudtag, det vil jeg også helst have, så jeg undgår at montere 2 kappeledninger i et udtag, helst med jordforbindelse.

vægten
vægten
Indlæg: 52
Postnr:
vægten vægten

problemet er både korrespondance tænding og 2 adskilte tændinger fra A uden at overskride det højeste antal 10 ledere i A, der er et lampeudtag. Jeg har forsøgt en plantegning og kommet med et forslag som det er beskrevet (eks7).

Var det sådan? Spænding, nul og jordleder først til X2 fra IND (X3). Føres tilbage fra sidste stikkontakt X1 med spænding, nul og jord og føres til kontakt K3 eller skal det være S1? i et rør.

Det samles med M1 og M2 i kontakt K3, eller skal det være i stik S1? og alle 5 ledere føres samlet i et andet rør til A

X1 bruges på den måde som en samle- eller forgreningsdåse for spænding, nul , jord, M1 og M2, så kan de 5 ledere samles fra 2 rør og føres videre i 1 rør til A.

Må spændingen sløjfes videre, samles hvis det er nødvendigt f. eks i korrespondance kontakt K1? (eks 5)

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 6931
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Du har tegnet et diagram, hvor du i beskrivelsen taler om korrespondance, og har tegnet korrespondanceafbrydere. Det er ikke korrespondance, du er i gang med, men kronetænding som er beregnet til at tænde f.eks. to udtag fra et lampested.

Når jeg beder dig om en plantegning, er det ikke et diagram over forbindelserne, men tegning, hvor de enkelte dele er markerede, og hvor sammenhængen mellem dem er vist ved en enkelt streg. Jeg skal prøve at tegne en skitse, som belyser, hvad jeg mener. Den skal lige tegnes først.

fase
vægten
vægten
Indlæg: 52
Postnr:
vægten vægten

Plantegning?

i eks 8 er forbindelserne mellem A og K1 og X2 og K1 monteret i 2 forskellige rør kabler

i eks 9 er alle forbindelser mellem A og K1 og X2 og K1 samlet i 1 rør

Skal forbindelserne samles i 1 rør eks 8, eller må der være 2 adskilte forbindelser eks 9?

vægten
vægten
Indlæg: 52
Postnr:
vægten vægten

Sætternissen har været på spil: Skal forbindelserne samles i 1 rør eks 9, eller må der være 2 adskilte forbindelser eks 8?

Vil du være med? Log ind for at svare.

 

Lignende indlæg

 1. Ledere og skillerum i AIR dåser
  Jura, reglementer og krav
 2. Stikkontak x1 x2 L
  Belysning
 3. Fuga Air indmuringsdåse
  Lav-Hus
 4. Air-condition
  Lav-Bil
 5. Fuga Air forfradåser
  Belysning