Brændeskur/lysthus

Hej!

Jeg påtænker at lave 2 brændeskure á 10 kvm. og et "lysthus" m. terasse på tilsammen 17 kvm.

Jeg mangler en skabelon på "grundplanen" - altså hvordan skal bjælkekonstruktionerne udføres, så den holder til vind og vejr?

Brændeskurene skal være forholdsvis åbne, mens lysthuset selvfølgelig skal være lukket, og taget skal gåd ud over terassen.

Jeg påtænker at opføre husene på punktsokler/bjælkesko.
7 svar
 Følg tråden
hanneli
hanneli
10 4200
Hej Hjemmefusker
Prøv at klikke ind på denne svenske hjemmeside: http://www.beijerbygg.se/ - midt på siden finder du et link til "byggråd, ritningar och tips", der bugner af tegninger og vejledninger. Måske kan du finde, hvad du søger dér?
Venlig hilsen
Hanneli
Og så skal du lige tænke over at, bygger du mere end 9,5 m2. skal du på teknisk forvaltning for at søge om tilladelse.

V.h. Håndværkeren
Annonce
Hjemmefuskeren
Hjemmefuskeren Trådstarter
2 9430
smile
Citat fra hannelisea

Hej Hjemmefusker
Prøv at klikke ind på denne svenske hjemmeside: http://www.beijerbygg.se/ - midt på siden finder du et link til "byggråd, ritningar och tips", der bugner af tegninger og vejledninger. Måske kan du finde, hvad du søger dér?
Venlig hilsen
Hanneli


Tak for hjælpen - jeg får set på sagen!

wink

M.v.h.
Birger Fischer
Citat fra Håndværkeren

Og så skal du lige tænke over at, bygger du mere end 9,5 m2. skal du på teknisk forvaltning for at søge om tilladelse.


Så længe man holder sig under 50 m2, er der tale om en anmeldelsessag, som skal til kommunen og ikke en byggeansøgning om tilladelse.

Mvh.

René

Vil det sige at sålænge det er en bygning-er der ikke overskrider 50 m2.,, kan man bare bygge løs og så fortælle Komunen det bagefter ?
Citat fra Håndværkeren

Vil det sige at sålænge det er en bygning-er der ikke overskrider 50 m2.,, kan man bare bygge løs og så fortælle Komunen det bagefter ?

Hej Håndværker og Brandmand
I taler om to forskellige ting.
BR 98 har regler om småbygninger:

12.2.1

På hver grund kan der opføres indtil 2 småbygninger, når betingelserne a - c er opfyldt:

a. Arealet af den enkelte bygning er højst 10 m²
b. Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal mindst være 2,5 m.
c. Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m over terræn.
12.2.2

Småbygninger må opføres nærmere skel mod nabo eller sti end 2,5 m, når højden i skel højst er 1,8 m over terræn. Fra skel og indtil 2,5 m fra skel må højden ikke overstige en jævn stigning fra 1,8 m til 2,5 m.

BR 95 har tillige regler for hvor meget du må bygge indenfor afstanden på 2,5 m til skel:
11.3.1

"Garager, carporte, overdækkede terrasser, som ikke er hævet over terræn, drivhuse, skure og lignende mindre bygninger til udhusformål, herunder fyrrum samt lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nødvendige til selve bygningens drift, kan opføres i eller nærmere skel end 2,5 m, når betingelsserne a - e er opfyldt:

a. Det samlede areal af de bygninger, der ligger i eller nærmere skel end 2,5 m, må ikke være over 50 m².

b. De sider, der vender mod skel, må ikke have større samlet længde end 12,0 m. Anbringes en bygning i et hjørne af grunden, medregnes kun den længste side. Anbringes en bygning nærmere 2,5 m til to modstående skel medregnes kun den længste side. Udhæng udover 0,5 m medregnes til bygningens længde. Længden af en carport måles 0,5 m inden for tagfladens begrænsning.

c. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan.

d. Der må ikke udføres vinduer imod skel.

e. Tagvand skal holdes inde på egen grund.

...og
Man kan ikke bare bygge og så fortælle det bagefter. Anmeldelsessager skal, nåja... anmeldes, hvilket betyder at du leverer oplysningerne og så har kommunen 2 uger til at reagere, hvis der er noget galt. HVis ikke du hører fra dem, kan du så bygge...men først da."
1.5.1

"Følgende byggearbejder kan udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen:

[LIST]
[*]garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m²,
[*]tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m² og
[*]satellitantenner med en diameter på over 1,0 m
[*]nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt sommerhuse[/LIST]
.

1.5.2

Har kommunalbestyrelsen ikke reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet påbegyndes.
Byggearbejderne skal ikke færdigmeldes til kommunalbestyrelsen"

Nr. henviser til http://www.ebst.dk/br08.dk/BRS98_11_ID320/0/54/0

Hej
Frank
Annonce
Citat fra f.brodersen

Hej Håndværker og Brandmand
I taler om to forskellige ting.
BR 98 har regler om småbygninger:Jeg tror da ikke vi snakker om forskellige ting. Det "lille reglement (BR98)" erstattes af BR08 her i februar, med en overgangsperiode hvor BR98 også er lovligt at anvende.

Under 50 m2, skal det anmeldes og som du angiver, så kan man hvis man intet har hørt fra kommunen inden for de 14 dage, så kan man bygge det man har anmeldt.

Mvh.

René

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Lignende indlæg Forbedret

 1. Regler for pergola
  Lav-Have (4 svar)
 2. Højst 10m2 men hvor tæt?
  Lav-Hus (12 svar)
 3. fastgør terasseplanker fra neden
  Lav-Hus (13 svar)
 4. spørgsmål om byggetiladelse
  Lav-Hus (13 svar)
 5. Lovgivning vedr: nyt udhus
  Lav-Hus (15 svar)
 6. bygge tilladelse
  Jura, reglementer og krav (17 svar)
 7. Skur med ensidig taghældning og hældningsgrad
  Lav-Hus (6 svar)
 8. Overskridelse af byggeprocenten/byggehøjde og afstand til skel
  Lav-Hus (27 svar)
 9. Ang dispentation
  Lav-Hus (9 svar)
 10. Isoleret skur - helt fra bunden
  Lav-Hus (53 svar)