Varmeregnskab

Jeg bor i et nyt byggeri hvor vi har fået det første varmeregnskab.
der 41 lejligheder opvarmet med fjernvarme og i alle lejlighed er der Fjernvarme unit er med gennemstrømningsvandvarmer og direkte fjernvarme til rumopvarmning. 
I regnskabet er der en udgift Varme efter forbrug 2652,66 kr. OK og Varmtvandsudgift 777,30 kr. pr lejlighed udregnet efter haneandel  Opgørelsen er lavet at Techem se vedlagte. Måske der er en udgift med så skal de ikke kalde det en varmvandsudgift
Mvh
Ib
16 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvad er dit spørgsmål?
Jeg er forbavset over at man i et nyt byggeri ikke har installeret en varmemåler i hver lejlighed. Så kunne man afregne efter forbrug og ikke som nu slumpe sig til forbrug.

fase
Der er varmemåler for fjernvarme unit med gennemstrømningsvandvarmer og direkte fjernvarme til rumopvarmning. som også laver det varme vand. Der er ingen fælles opvarmning af varmt vand og som jeg skriver måske der er en udgift med så skal de ikke kalde det en varmvandsudgift 
Ikke helt sikker hvor du vil hen. Har du et konkret spørgsmål?

Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
mejer skrev den 14-03-2023 11:34:20

Der er varmemåler for fjernvarme unit med gennemstrømningsvandvarmer og direkte fjernvarme til rumopvarmning. som også laver det varme vand. Der er ingen fælles opvarmning af varmt vand og som jeg skriver måske der er en udgift med så skal de ikke kalde det en varmvandsudgift 

 Kan du ikke tage et billede af din fjernvarmeunit. Jeg forstår heller ikke rigtigt dit indlæg. Hvis der er en måler på din fjernvarmeunit og måleren måler dit forbrug, forstår jeg ikke afregningen.


fase
Der er måler på  fjernvarmeunit Så jeg mener at vi betaler for varmtvand 2 gange
Værten siger at han ikke har forstand på det henviser til Techem men der er ikke til at komme igennem se nr 1


Annonce
Der sidder 2 varmevekslere i din fjernvarmeunit, så du har indirekte fjernvarme. Manometeret på billedet viser 1 bar, så det er ikke “fjernvarmetryk”.
Der er også vist en varmemåler i unitten. Det må være en bimåler. I har forhåbentlig også jeres egen måler til brugsvand.
Jeg vil tro at der er tale om en etageejendom med fælles fjernvarmetilslutning, og kun 1 hovedmåler til fjernvarmeselskabet. Der vil altid være et varmetab når man sammenligner det fælles forbrug med summen af alle bimålerne i de enkelte lejligheder. Dette varmetab skal så fordeles mellem de enkelte lejligheder efter en eller anden “formel”.

Søren O
Søren O
Det er  en etageejendom fra 2022 med fælles fjernvarmetilslutning, og kun 1 hovedmåler til fjernvarmeselskabet  bimåler til de enkelte lejligheders fjernvarme unit som måler varme og varme til varmt vand ,Der kan ikke være noget varmetab til varmt vand da det er en  gennemstrømningsvandvarmer Så jeg ved ikke hvordan de finder 777,30 kr, pr. lejligheder og kalde det varmtvandsudgifter
Der er selvfølgelig også måler på vand

Jeg har fundet dette er vel kun hvis der er fælles varmt vands forsyning?

Individuel måling af varmt vand
§ 6. I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationen i bestående bebyggelse skal der installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.
Stk. 2. I bestående bebyggelse skal der inden den 31. december 2016 installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.
Stk. 3. I ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder skal der installeres målere til måling af forbruget af varmt vand for varmtvandsinstallationen som helhed.
Stk. 4. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis der installeres målere til måling af det samlede forbrug af vand, og målere til måling af det samlede forbrug af varme til opvarmning og varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.

Såvidt jeg kan se, har du en måler til måling at forbruget af fjernvarmevand. Om forbruget går til varmt vand eller opvarmning af boligen er fjernvarmeværket uvedkommende. Afregningen til fjervarmeværket kunne passende være fordelt efter forbruget aflæst på bimåleren. Der vil sikkert være et tab, som er forskellen mellem summen aflæst på bimålerne og hovedmåleren. Dette tab kunne passende fordeles som et forhold mellem bimåler aflæsning og hovedmåler aflæsning.  
Der kan også være en fast afgift, som kan fordeles mellem de enkelte lejligheder i forholdet mellem den enkelte lejligheds areal og det totale areal, som hører under hovedmåleren. På den måde undgår man opdeling i varmtvandsforbrug og fordeling på tapsteder og hvad ved jeg. Det er fuldstændig ligegyldigt om det varme vand bliver brugt til at bade i eller til at vaske op i.
Overvej at få en anden afregningsform.

fase
Du skal jo også betale for selve vandet der løber ud af hanen, og ikke kun opvarmningsvandet (fjernvarmevand)

Derfor er der to slags vand som du skal betale for, der er derfor ikke tale om dobbelt fakturering.

Elektronikteknikeren
Ja, det er klart at der er to regnskaber nemlig et for varmen og et for det vand der bruges i husholdningen.
Afregningen kan derfor deles op i to nemlig varme og vand. Det med tapsteder fortæller ikke nødvendigvis noget om forbruget, men kræver så i stedet en måling af vandforbruget i hver lejlighed.

fase
Der er yderligere 6 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordeleDeltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mereTilmeld dig gratis