Afblændet olietank brugt som regnvandstank

jancar
jancar
1053 5000
Hej. Vi kigger på et hus som vi gerne vil købe, men jeg fandt så ud af at den nuværende ejer har fået etableret følgende system. De har to tagrender som kører over et sandfang, og så i en tidligere olietank som er nedgravet. Fra "olietanken" er der så et overløb som ender ude i en mark hvor vandet ledes væk i noge drænrør. Mægler var ikke klar over dette arrangement, så vi fik løftet låget  til "olietanken". Jeg kunne straks se at der var oliefilm på ovrfladen af vandet og det lugtede kraftigt af dieselolie
Vi ringede sælger op, og det er noget en entrepanør har lavet for hende.
Mit spørgsmål er: Er det lovligt?
Skal jeg være bekymret over olieforurening? Tanken blev afblændet i 1992.
Ja generelt hvordan skal jeg forholde mig?

Kvikke og hurtige svar er velkomne da vi gerne skulle have underskrevet en evt købsaftale i denne uge...


Mvh Jan
11 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
je__ns
je__ns
8514 0
Ne det kan umuligt være lovligt, ikke når der er oliefilm på vandet,og er det sendt i drænrørene er det da rigtig skidt.
For at kunne bruge en olietank, til vand skal den renses fuldstændigt for olie, en ikke helt nem opgave.
mvh jens
Alene mistanken er jo skræmmende.

Selv om jeg tror at en sådan tank nok kan renses fuldstændigt - ved anvendelse af kemikalier. Så er det jo tvivlsomd om det er sket!

Det er osse en lidt delikat sag.
For hvad nu hvis der lavet olieforurening via drænene?

Det kan jo være katastrofalt for sælger - særligt hvis vedkommende ikke er forsikret!

Hvad med at spørge et oliefirma - Statoil f.eks. - om deres mening.

Men sælger og mælger må jo fortælle hvad de vil gøre. (Nu når katten, eller er det trolden, er sluppet ud af sækken). :o)

jancar
jancar Trådstarter
1053 5000
Har lige tjekket op på sagen mht afblænding af tanken. Det skete i 1990 efter 7-8 års tovtrækkeri med en gammel stædig bondemand der ikke mente at det var nødvendigt, men d 5/4-1990 blev det konstateret at tanken var tømt,- det samme d 9/4-1990 hvor den også blev afblændet af en mand fra kommunen. Hvad "tømt" så dækker over i 1990 ved jeg ikke...

Men vil give dig ret sitting bull,- det bliver jo aldrig til rent drikkevand i den tank,- Sælger vander blomster med det.... håber sgu ik hun vander salat og jordbær!

Jeg tror heller ikke at opbevaring af vand i en gammel ståltank fra 1962 forlænger dens levetid.. forstår ikke hvorfor hun ikke bare har kørt regnvandet direkte ud i drænet.

Har lige snakket med en kammerat,- Vi diskuterede om man skulle aftale et nedslag i prisen på huset, og så få tanken fyldt op med sand,- og så få nedgravet en ny reglementeret tank et andet sted. Men min bekymrng er også en evt forurening igennem et dræn til et større område....

Følgende står på Bolius:
Under bagatelgrænsen
For at en tank er fuldstændig tømt, kræver det en bundsugning, ellers vil der altid ligge 50-100 liter blandet olie, vand og snavs tilbage i bunden, som tankens eget rørsystem ikke kan nå ned til. Men selv om den rest skulle være blevet efterladt, vil det i praksis ikke kunne give problemer, mener Michael Mücke Jensen.

- Den rest der er tilbage, hvis man bare har tømt tanken, indtil røret ikke kunne nå mere, udgør måske 20-30 liter ren olie. Det er meget tæt på den bagatelgrænse, amterne arbejder med, når de vurderer, om de vil kortlægge et oliespild. Dertil kommer, at olie nedbrydes naturligt i jorden og grundvandet, og med tiden forsvinder af sig selv, siger Michael Mücke Jensen.

Jeg kan dog se af miljøstyrelsens hjemmeside at de ikke er helt enige i den betragtning... Der er 10 liter diesel bagatelgrænsen!
Annonce
Annonce
jancar
jancar Trådstarter
1053 5000
Er der ikke andre der har et par vise ord om det her...?

mvh Jan
Tusse67
Tusse67
294 8410
Fik selv blændet en tank af for 4 år siden og så på da der blev spulet. Jeg var ikke imponeret over metodens grundighed! Men ikke desto mindre kunne der udfyldes et stykke papir, hvor der stod at nu var det i orden. Tror at det mulige problem du kan komme til at stå med er området med drænrørene. For kommer denne information for rette (eller urette) myndigheds øre kan det tænkes at de vil kræve undersøgelse af jorden omkring drænrørene... For ejers regning, og uden skelen til mængden af olie der maksimalt kan være ledt ud. Jeg ville ikke kunne sove roligt med denne viden... Og ville derfor ikke underskrive en aftale.

Må tage hatten af for sælger, hvis hun på eget initiativ har fremvist systemet. Sådanne fiksfakserier er der for mange der "glemmer"...

PS: Der skal ikke store mængder olie til for at give oliefilm i mange år, da olie jo ikke er vandopløseligt.
Skrevet af jancar på 26 jun 2012 16:47

  
Men vil give dig ret sitting bull,- det bliver jo aldrig til rent drikkevand i den tank,- Sælger vander blomster med det.... håber sgu ik hun vander salat og jordbær!  
  
  Det skulle ellers være så effektivt mod skadedyr


Annonce
Annonce
Chr.
Chr.
2304 5881
At lede olieholdigt vand ud i drænrørene eller at vande haven med det -mængden uanset- duer ikke. Da det nu er et kendt forhold kan du ikke punke på ejerskifteforsikringen eller andre for skaden, hvis der er en sådan.
At der er olie, også så mange år efter, er hævet over enhver tvivl. Du har selv set det i tanken. Og så må du regne med, at det også er kommet ud i drænrørene.
Spørger du hos myndighederne kommer de fartende med bål og brand, så det skal du ikke gøre i første omgang. Prøv i stedet at ringe til dit forsikringsselskab, som skal tegne ejerskifteforsikringen, husforsikringen etc om de vil dække risikoen for forurenet jord, og hvordan du skal forholde dig til sagen, og hvad de mener der skal gøres, for at de vil forsikre dig uden forbehold. Vil de ikke tage risikoen, så er det fordi den er for stor.

I øvrigt kan sådan en tank godt renses ordentligt. Da jeg selv var med til at tømme sådan en for nogle år siden lånte vi en pumpe, der kan komme helt i bund og sugede den til der kun var ca 4 cm tilbage. Derpå hældte vi ca 50 liter vand i tanken, sugede den tom igen og gentog nummeret med vand et par gange. Da tanken blev gravet op var der stort set kun oliefilm i det vi hældte drænede ud af den.
Skal tanken derefter burges til regnvand -hvad vores ikke skulle- skal den rengøres med kemikalier, noget sulfolignende, og spules med et spuleagregat, der kan fires ned gennem fylderøret. Slutteligt skal den ventileres så godt som muligt.

Chr.

Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.

Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.

Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.

jancar
jancar Trådstarter
1053 5000
Hej Chr

Lyder som en fornuftig tilgang til det,- jeg skal dog lige have fundet ud af hvordan det skal gøres.

jeg kan ikke forestille mig at tanken er blevet spulet i sin tid. jeg kan se af sagens akter at det tog årevis at få bondemanden til at tømme tanken, og jeg tror bare at den er suget tom efter bedste evne,- og derefter blevet blændet af. Så der har sikkert været slam og olie i bunden.


Tusse76,- ejer mener at systemet er helt iorden. Som sagt vander hun blomster med olie/vand-dressingen..... Man kan også sige at hvis hun ikke havde vist mig det før jeg evt køber huset, så havde jeg kontaktet ejerskifteforsikringen når jeg havde fundet ud af det, og så ville de helt sikkert være kommet efter hende. Så nok bedst for hende at hun lader det komme frem i lyset nu.

Jeg prøver at skrive til mægler og hører ham hvad ejer har tænkt sig at gøre.

Man kan sige at hvis ingen får det her at vide, og tanken fyldes med sand, i stedet for vand, og der graves en ny tank ned et andet sted til det her system, så er skaden nok ikke katastrofal. Men hold nu kæft hvor er det torskedumt lavet.

Jeg holder jer opdateret med hvad der sker i sagen.

Mvh
Jan
jancar
jancar Trådstarter
1053 5000
Miljøstyrelsen skriver følgende:

Ifølge olietankbekendtgørelsen skal olietanke sløjfes, såfremt de tages varigt ud af brug til opbevaring af mineralolie. Ved sløjfning skal tanken tømmes og enten fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tanken skal afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.
Man kan herefter godt tage tanken i brug til opbevaring af regnvand, så længe at tilledningsrøret ikke er udformet og placeret således, at det kan forveksles med en påfyldningsstuds til fyringsolie, eksempelvis ved at koble tilledningsrøret med tagrenden. Man må derimod ikke udsprede forurenet vand på jorden, og med mindre tanken er rengjort grundigt, vil der findes olierester i det opsamlede vand. Miljøstyrelsen kan således ikke anbefale, at man bruger tidligere olietanke til opsamling af regnvand.
Du kan endvidere læse Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1999, hvor det i afsnit 14.2.1 fremgår, at Miljøstyrelsen ikke kan anbefale, at man anvender tanke på denne måde, da tankene skal højtryksspules for at blive helt rene.
jancar
jancar Trådstarter
1053 5000
Seneste nyt. Kom gerne med kommentarer!


Mægler skriver følgende:
Jeg har nu drøftet sagen yderligere med sælger, der også har haft lejlighed til at gennemgå regnvandssystemet med entreprenør.
I den forbindelse er der lidt nye/yderligere oplysninger i ”sagen”:

Entreprenøren har forklaret følgende:
- Systemet er lavet således, at når tanken er fyldt med vand, løber yderligere vand direkte videre i systemet – det er altså ikke vandet fra tanken, der ledes videre, men vandet fra tagnedløbene.
- Overskydende vand ledes i faste rør (ikke dræn) til en spulebrønd på marken, hvor også øvrige markdræn er tilkoblet. Herfra ledes vandet videre – formentlig til en afvandingskanal.

På baggrund heraf giver sælger følgende modbud til jeres tilbud på ejendommen:

- Sælger foranlediger nuværende" regnvandstank" opgravet og fjernet – og erstattet af PVC tank til regnvand.
- I forbindelse med opgravningen tages jordprøver for at kontrollere hvorvidt, der er forurenet. Disse prøver skal fremlægges for køber og skal kunne accepteres af samme.
- Der tages ikke prøver i marken eller øvrige steder på grunden


mvh jan
Der er yderligere 1 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Lignende indlæg

 1. Tilslutning af pilleovn til centralvarmeanlæg
  Fyr og opvarmning (12 svar)
 2. Tilbagekøb af fyringsolie fra brugt oliefyr
  Fyr og opvarmning (12 svar)
 3. Gamle olie og benzintanke nedgravet
  Lav-Hus (6 svar)
 4. Blænd dør køkkentrappe
  Lav-Hus (7 svar)
 5. 1200 liters olietank - hvordan aflæser jeg målerens tal?
  Fyr og opvarmning (4 svar)
 6. Filtrere tagvand til Palletank
  Lav-Hus (4 svar)
 7. Hydralik olie tank placering ?
  Værktøj og maskiner (3 svar)
 8. HJÆLP! Toilet løber stærkt!
  Lav-Hus (4 svar)
 9. Afløb indkørsel ?
  Lav-Hus (1 svar)
 10. Afmontering af bilstereo anlæg
  Lav-Bil (8 svar)

Har du et spørgsmål eller vil du hjælpe de andre?

Tilmeld dig som bruger nu og få adgang til det hele - det er gratis!

Tilmeld dig her