Dampspærre mellem gipsplader

Hvordan er det nu: må man sætte sin dampspærre op på det første lag gips og derefter skrue andet lag på?
13 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Og hvad skulle det så være godt for, det skal under den første !
marquis
marquis
78 3500
Du må gerne sætte dampspærren på 1. lag gips. 

Dampspærren må ikke ligge længere inde i konstruktionen end 1/3 af den samlede isoleringstykkelse. Der kan dampspærren holde en temperatur, der er høj nok, til at damp i indeluften ikke kan kondensere på den.
Twist
Twist
1685 2860
Er enig med begge de to postere... Du MÅ gerne, men hvorfor skulle du ville det ? Det gør jo bare dampspørren mere skrøbelig og udsat for poentielle problemer hvis du eks. skal sætte noget op i loftet. Samt du udsætter den ene plade for "vejr og vind" hvis den ikke ryger under dampspærren, og gips er ikke specielt velegnet til udendørs formål.
Annonce
Lars ON
Lars ON
3093 2770

Enig i, at det almindelige er at montere dampspærre før gipsplader og ikke mellem. Men argumenterne herfor synes jeg egentlig ikke er overbevisende.

I forhold til perforering, når der efterfølgende sættes noget op, så kommer der vel hul uanset om spærren ligger mellem eller lige bag anden plade. Særligt hvis det der skal sættes op skal holde, og der er boret op til en roset eller lign. Man kunne i den sammenhæng hævde at gennemtrækket vil være mindre når spærren ligger mellem pladerne, hvor den er klemt inde end hvis den ligger uden fast bagstop bag anden plade. Ligeledes kan hullet bedre lukkes igen, hvis ophænget tages ned, når spærren ligger mellem pladerne end hvis den ligger bag. 
I forhold til ophængning i loft er det næppe så relevant en diskussion, da man vel almindeligvis ikke opsætter flere lag plader i loft?

M.h.t. beskyttelsen af pladerne (mod "vejr og vind") så er dampsærrens opgave jo at modvirke, at fugt indefra trækker ud (og kondenserer i isoleringen) ikke at fugt udefra trækker ind i. Så med dampsærren mellem pladerne modvikrer man vel, at den yderste plade bliver fugtet af indeklimaet og hvis det er problem, at den så i stedet bliver fugtet af udeklimaet, har klimaskærmen så ikke et meget alvorligt problem? Temperaturmæssigt har dampspærren jo ikke nogen betydning for første og anden plade (med mindre man anvender alucraft el. lign)

Sidste pointe er, at jo længere inde damspærren sidder jo mindre sandsynlighed for kondens. Ikke at der er en markant varmeisoleringsevne i en gipsplade, men på det teroretiske plan må det vel være korrekt.

Spørgsmålet er måske om det er enklere at forsegle omkring kabeludtag og rørføringer ved at lægge spærren bag pladerne end mellem?

Twist
Twist
1685 2860
Skrevet af Lars ON den 22-08-2008 08:29

Enig i, at det almindelige er at montere dampspærre før gipsplader og ikke mellem. Men argumenterne herfor synes jeg egentlig ikke er overbevisende.

Meget undskyld, men an skulle tro du aldrig havde lagt gips eller dampspærre op.

Naturligvis skal man have to lag gips i loftet, fordi med kun et lag så kan man ved opfugtning (ikke overbevanding, men OPFUGTNING, det er også derfor der skal benyttes vådrumsgips, vådrumsmaling osv. i badeværelser) risikere at et lag gips begynder at bukke ned. Hvis kartonen først har sluppet, så går det rigtigt hurtigt. To lag betyder normalt at det lag der bliver fugtigt kan støtte sig til det andet lag, men den går kun i en begrænset periode. Denne opfugtning kan naturligvis ske fra begge sider af gipspladen(erne).

Tilsvarende så er en dampspærre mellem to lag gips ALTID udspændt, og ALDRIG tilgængelig for reparationer. Så i netop dit tænkte eksempel hvor man opsætter en roset, hvordan vil du så lave en tæt samling ? Og hvis dampspærren ikke giver efter, så er du jo 100% sikker på at den bliver perforeret af skruer, søm ol. Sætter man dampspærren BAG pladerne, så "skubber" man til spærren hvis man er tilstrækkeligt pratisk indrettet når man borer (med gipsplade bor og gipsplade dybler), istedetfor at perforere den.

Og hvis du tror at dampspærren ikke har nogen betydning overfor fugtig luft UDEFRA, så syntes jeg du skal prøve at tage ud og kigge på huse til salg bygget før 1980'erne da dampspærren blev krav, og så kig på gipslofterne i eks. en udestue hvor der ikke er så meget isolering.
I et MODERNE, NYBYGGET hus med 300mm isolering, og hvor stort set alle samlinger er fuget så man kan bruge huset som akvarium, DER kan det være at dampspærren ikke længere beskytter dine gipsplader eller andre byggematerialer. Men i et "normalt" hus med diverse revner, skævheder, og måske kun 100mm isolering over dampspærren, tagpaptag med lunker, diverse huller ved gennemføringer, løse tagsten, insektangreb ol. der vil alle disse ting være med at sørge for at der kommer vand ind i din isolering stort set hver gang det regner. Det tørrer naturligvis igen, det er derfor man i gamle huse udlufter isoleringen, og også derfor der ikke må være to tætte dampspærrer i en etageadskillelse. Men pointen er at har du IKKE en dampspærre så VIL din gips blive våd, og det kan godt være det ikke tager to timer, men snarer to år før du kan se nedbulningen, men den kommer før eller siden. Gipslag #2 vil klart være med til at modvirke problemet, men når man nu alligevel har perforeret dampspærren for at sætte PL dåser op, rosetter, et par blomster der skal hænge ned fra loftet, måske et par spots og nogle kravlenisser, så skal fugten nok finde vej igennem alligevel.

Det er klart at kondenseringen fra indeluften er meget vigtig, men det ER altså ikke den eneste faktor man skal tage højde for. Gips buler, ubehandlet træ rådner, spånplader hæver, og mange andre byggematerialer er ikke velegnede til at sidde "udsat", heller ikke selv om "udsat" kun betyder en begrænset påvirkning udefra, og disse materialer skal derfor under din dampspærre hvis du ikke efterfølgende vil have problemer med at skulle udskifte dem. Mange bække små som man siger.
Lars ON
Lars ON
3093 2770
Tak for det fine svar Tw.

Idet jeg har svært ved at se på hvilken måde mine spørgsmål eller bemærkninger antyder noget om mine evner til at opsætte gipsplader. Jeg synes alene de går på konstruktionens hensigtsmæssighed.

M.h.t. flere lag gips i loft for at styrke konstruktionen i f.m. opfugtning, så er det altafgørende vel trods alt afstanden mellem forskallingen. Hvis der er en tæt dampspærre over de to lag vil en opfugtning af loftet vel primært ske nedefra, og dermed vil den nederste plade vel blive påvirket før den ovenoverliggende. I den sammenhæng støtter den overliggende plade vel næppe den nederste plade meget? En anden sag er at to plader giver en bedre brandsikring.

M.h.t. at det skulle være lettere at komme til at reparere dampspærren hvis den ligger bag to lag gipsplader fremfor mellem to lag gips, så har jeg svært ved at se logikken. Da vi vel er enige om at damspærre anvendes på ydervægge (og ud mod uopvarmede rum)? Det vil sige du mener det er mere realitisk at tage ydervæg (eller evt tag) og isolering ned for at komme til damspærren udefra end at tage et lag gipsplade af på indersiden?

Vi er ikke uenige om, at gennembrydning af de to plader vil medføre at en dampspærre imellem pladerne vil medføre hul i dampspærren, mens en dampsærre bag pladerne ikke nødvendigvis medfører hul i dampsærren (særligt ikke hvis den er opsat inde i efterisoleringen eller bag en forskalling. Men at forestille sig at dampspærren opsat umiddelbart bag anden plade er beskyttet mod gennembrydning fordi skruen kun skubber til den, når den går to/tre cm gennem bagerste plade, hvilket der jo vil være behov for, for at en roset kan trækkes til, er vist blålys.
 
Uagtet du hævder, at et hul i ds mellem to plader ALDRIG kan repareres, så vil jeg nu hævde, at man - hvis ikke helt - så tilnærmelsesvis kan lukke det med den rette fugemasse (evt. butyl, hvis det skal være rigtig godt). Mens jeg gerne hører om hvordan du forestiller dig en reparation af et hul i ds placeret bag begge plader.
Annonce
boso
boso
920 8410
hmm twist - meget af indholdet i din "mail" lyder i mine øre ikke helt korrekt

...eksempelvis er det ikke unormalt at man kun sætter et lag gips i loftet - istedet for 2.

man behøves absolut ikke bruge vådrumsgips på badeværelses loftet - kravet er at det bruges i vådzoner og det er altså - som udgangspunkt vægge og gulv.

...ved to lag gips er det nok tvivlsomt at det kun er det ene lag der bliver opfugtet og ikke begge lag.

...hvis du mener at dampspærren medvirker til at holde huset tørt indvendigt fordi der slipper vand gennem tag osv - så skal du nok nærmere skifte taget end at sætte nye lofter op. Dit tag skal være tæt!!!

...og mht. til det sidste afsnit i din mail - så er det enten mig der ikke kan læse, eller bare en værre gang sludre. For det giver i hvertfald ingen mening rent konstruktionsmæssigt for mig
Twist
Twist
1685 2860
Fint gør som i har lyst til. I mit hus er der to lag gips over alt, og dampspærre OVER gipsen. Det har jeg det fint med. Jeg giver bare argumenterne for hvorfor man bør gøre sådan frem for at bare sige at man skal.

Jeg påpeger ikke noget om nogens evner, men bare at ved erfaring og selvsyn så forstår man altså hvorfor man bør opsætte gips/spærre som anbefalet. Har man en gang lavet en bommert, så husker man den til næste gang man skal sætte gips/spærre op. Denne erfaring syntes ikke åbenlys i den postede kontekst, hvilket jeg syntes underligt givet posterens tidligere påviste viden om GDS arbejde.

Klart der ikke er nogen forskel i hvor let det er at REPARERE en dampspærre (det er skide besværligt) hvad enten der er et eller ti lag gips. Men hvis man har udspændt sin spærre under forskalningen (evt. med et par cm løsgang), så giver den altså efter, hvorfor man mindre ofte BEHØVER at reparere, især hvis man laver opsætning i loftet med det korrekte værktøj (ej et træbor), i forhold til hvis dampspærren er udspændt mellem to lag gips.

Og nej, det er korrekt at der ikke umiddelbart burde være nogen større betydning for nedbulning hvis fugtpåvirkningen kommer indefra, derfor vil jeg til hver en tid anbefale at male loftet, hvilket ved korrekt påførsel og valg af maling kan modvirke en stor del af den naturlige fugtpåvirkning der måtte være i et lokale. MEN hvis man er så langt ude at der er fugt på ens lofter, så vil jeg anbefale udluftning LÆNGE inden man begynder at tænke på hvilken loftsmaling man skal bruge. Hermed vil nedbuling "kun" ske ved fugtpåvirkning udefra eller ved kondensering på indersiden af dampspærren. I moderne byggerier, og hvis alt er lavet 100% perfekt, så vil dette ikke ske, og så er der ingen problemer. MIN POINTE er at det er altså ikke 100% af alle huse der er nybyggede og med 100% tætte og korrekt monterede dampspærrer. I ældre huse bør man derfor SIKRE SIG ved at lægge et ekstra lag gips. Ligesåvel som man SIKRER sig ved at købe en kaskoforsiking på sin bil, som man alligevel ikke planlægger a smadre. Men HVIS nu uheldet er ude, så er du (næsten) sikker på at et utæt tag eller en utæt dampspærre (eller BEGGE DELE) ikke behøver at betyde at du skal lægge nye lofter. PLUS, det giver som du selv siger bedre brandsikring, især hvis man bruger den billige gips der kun er godkendt som brandisolering ved korrekt montering af to lag (jeg mener at man skal over 20mm tykkelse hvis man bruger den billige gips), samt det er en del lettere at lægge en gipsdyvel i TO lag gips end i et.

Sæt bare et lag op, men vær forberedt på at det ikke nødvendigvis er en god ide, hvis der er en miljøpåvirkning på "ydersiden" af din plade.

Tilsvarende, så at det ikke at bruge vådrumsgips i HELE vådrummet lige så dumt som at spare på vårdumsmembranen. Man riskerer bare at det bider en i røven senre, men der var her kun tale om en ANBEFALING, ikke et krav. Det er heller ikke lovpligtigt at skifte olie på bilen, men når den lille røde lampe lyser, så er det nok en god ide at gøre det alligevel. Man BEHØVER ikke at opføre sig dumt bare fordi det er lovligt, tilsvarende behøver man ikke at bygge efter minimums kravene hvis bare man bygger BEDRE end minimumskravene. Der er en grund til at de hedder MINIMUMSkrav, og det er helt uden for den oprindelige tekst, og kun noteret som et addendum til en forklaring, så jeg forstår slet ikke hvorfor der skal argumenteres herfor.

Det er ganske korrekt at ved VEDVARENDE fugtpåvirkning, så vil fugten før eller siden trænge ind i BEGGE lag gips hvis man har lagt to lag, men Hvis du nogensinde har HAFT hul i taget/dampspærren eller på anden vis fået vand ned i hovedet, så ved du også at med to lag gips, så drypper det en smule LÆNGE inden begge lag er gennemblødte, hvorfor gipslag nummer 1 kan nå at tørre op igen efter reparation, og stadig bevare sin facon nogenlunde korrekt når det ligger på gipslag nummer 2. Og dermed være tørt længe inden det næste problem melder sig (eks. insektangreb, rotter på loftet, fuglereder, stormskader osv).

Og den med at taget skal være tæt... NEJ DET VED GRØD det ikke skal, så kan isoleringen jo ikke ventilere. Hvis dit tag er 100% tæt så skal du skynde dig at lave udluftning. Ellers sidder du med en stor gang råd og svamp indenfor en MEGET kort årrække.

Og jo, du skal være velkommen til at bygge din nye garage af karton, men vær forberedt på at den nok ikke holder bilen tør ved næste skylle. Selvfølgelig skal man være kritisk ved sit valg af byggematerialer, og man skal tænke på HVOR materialet skal sidde, og hvilken påvirkning det ska kunne klare. Du bruger s'gu da heller ikke en dykker til at sætte din tagpap fast med. Hvis det var det du ikke forstod ved sætningen, så skal jeg gerne præcisere: Kig på påvirkningen, og vælg det korrekte materiale der kan modstå den krævede påvirkning, vælg ikke et tilfældigt materiale og håb på at det holder. Er du i tvivl, så er det bedre at tage fejl og lave det for GODT, end det er at tage fejl og skulle lave det OM.
MikeMarbjerg
MikeMarbjerg Trådstarter
322 2700
Tak for de mange indlæg og den livlige debat. Kan lige følge op på det aktuelle problem. Jeg er ved at renovere 1 sal og på skråvægge samt lofter er DS hæftet op på spærene (træ), derefter er der monteret stålprofiler til gipsen. Der er derfor fint plads til dåser, kabler og en urtepottekrog til blomster uden gennembrydning. Problemet er på gavlene hvor man jo ikke lige kan hæfte plasten på stålprofilerne med en klammepistol. Derfor ville det jo være nærliggende at montere 1 lag gips, sætte dampspærre op og skrue andet lag på. Da der ikke er nogen gennemføringer i gavlene, ender det nok med at blive løsningen. Medmindre der er nogen der har et godt trick til at få plasten til at blive hængende indtil man kan få en plade op. Kunne jo være der var en snedig løsning på det.
Twist
Twist
1685 2860
Dobbeltklæbende tape ?
Der er yderligere 3 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.
x

Har du et spørgsmål eller vil du hjælpe de andre?

Tilmeld dig som bruger nu og få adgang til det hele - det er gratis!

Tilmeld dig her

Se også