Defekt Nilan varmegenvinding

Wester123
Wester123
Indlæg: 12
Postnr:
Wester123 Wester123

Jeg har desværre ikke et måle apparat til at måle luftgennemstrømning med. Det ville jeg ellers gerne eje.

Rækkefølgen på udsugnings strengen er følgende: Tættest på anlægget er t-stykke til lille bad. Næste t-stykke er til køkken og bryggers samlet på samme streng og deler sig til to forskellige loftventiler. Til sidst på den store streng er det store bad

Jeg har prøvet at sætte hastigheden op på 2. I det tilfælde er der mindre tab i systemet. Så mister jeg ca. 1 grad mindre

Til Erik: Jeg har tjekket låget. Dog kan jeg ikke observere nogen utæthed der. Den havde ellers været oplagt som en fejl. Der sidder faktisk følere indbygget i selve anlægget. Så jeg kan se de forskellige temperature på displayet af kontrolpanelet. Jeg har målt temperatur ved ind og udsugnings ventilerne i rummene med et infrarød termometer. Temperaturen i selve anlægget har jeg dobbelttjekket ved at åbne låget, og straks efter pege det infrarøde termometer på filtrene. Det passer meget godt med ca. hvad anlæggets egne følere viser. Da huset i sin tid blev bygget blev anlægget leveret af elektriker firmaet. P.g.a. travlhed hyrede han et par montører ind fra Genvex til selve montagen. Det kan sagtens skilles ad. Alle rør sidder over loft isoleringen dog med 100 mm isolering omkring.

GSH
GSH
Indlæg: 219
Postnr: 4200
GSH GSH

Infrarød termometer kan, efter min erfaring, ikke bruges til en så krævende nøjagtighed, pga. overfladens refleks.

Du skal ind og måle i selve luftstrømmen, med et kalibreret termometer, for at kunne regne med 1 decimal nøjagtighed.

Har selv købt kalibreret termometer hos www.ltm.as det kostede ca 800 kr.

For at måle luftflovet kræver det et anemometer, men så er vi op i priser på ca. 5.000,00 kr. (priser fra Elma Instrumenter)

Desværre bor vi i hver ende af landet, da jeg har et kalibreret anemometer med måletragt.

Du måler et lavere temperaturfald ved højere luftflov, det tyder på dårlig isolering, da luften ikke når at blive kølet så meget ned.

Ved at lægge rørene frit hængende i/på loftet, er der temperaturfald hele vejen rundt om rørene. 

Ved at lægge rørene ned i isoleringen, er der minimal temperaturfald på undersiden af rørene.

Dit totale luftflov giver 216 m3/h ( 2 x bad, a 54, bryggers a 36, og køkken a 72)

Såfremt det er i Ø125 mm, giver det lufthastighed på 4,9 m/s, og ved Ø160 mm giver det 3 m/s.

I nutidens optimale anlæg siger man max 2,5 m/s. Samt Y-stykker og 45 gr. gren i steden for T-styk, pga. mindre trykfald.

Wester123
Wester123
Indlæg: 12
Postnr:
Wester123 Wester123

Det jeg måler med det infrarøde termometer er jo sådan set de materialer som luften passerer og ikke selve luftstrømmen. I det her tilfælde ventilerne i loftet samt materialer i anlægget. Jeg er ikke meget for at købe mig fattig i måleinstrumenter som jeg nok kun skal bruge denne ene gang. Så jeg er nok nødt til at hyre et firma til at tjekke systemet efter.

Min isolering er jo den samme som den altid har været. Jeg har ikke oplevet kold luft og træk de tidligere år. Desværre har jeg ikke gået og tjekket temperature i anlægget tidligere, da jeg ikke har været opmærksom på problemer.

Dit forslag ville indebære en total ombygning af hele min varmegenvinding med nye rør dimensioner. Dernæst ville det betyde at alt min loft isolering skulle fjernes for at montere de nye rør, hvorefter det hele skulle isoleres på ny. Det er simpelthen en alt for uoverskuelig og dyr opgave. Så vil jeg faktisk hellere betale et firma for at komme og isolere hele mit luftrum.

Nu lader det jo til, at det store varmetab sært nok er fra udsugningen og op til anlægget. Så jeg tænker, at en løsning kunne være at købe en el varmeplade til anlægget som luften skal passere inden den blæses ind i huset igen?

GSH
GSH
Indlæg: 219
Postnr: 4200
GSH GSH

Du skal tolke mine ovennævnte tal som alm. info/orientering, og på ingen måde som forslag til total renovering. Du har også selv været inde på og undret dig over at man er gået ned til Ø125. 

Det vil være en god ide, med mere isolering, over hele loftet, samt også godt op over rørene.

El varmeplade er "hårdt" ved elmåleren. Derfor vil jeg kun anbefale centralvarme, såfremt du har mulighed for det.

Allerede for 6-7 år siden var Nilan anlæg forberedt til varmeflade, måske dit Nilan anlæg også er forberedt for intern varmeflade, i så fald bør der være 2 huller på bagsiden.

Til orientering, Kommunal godkendelse/lovliggørelse af ventilationsanlæg kræver indreguleringsrapport.

Professionel indregulering af ventilationsanlæg vil jeg tro ligger på 3.000 kr. eller mere,  i dag. For ca. 6 år siden var det normalt med 2.500 kr.

Hvad er for resten dit postnr.?

Wester123
Wester123
Indlæg: 12
Postnr:
Wester123 Wester123

Rørene sidder i den højde som de kommer ud af anlægget. Så de er "langt" fra selve loft isoleringen. Derfor er de isoleret separat. Jeg kan muligvis få isoleret mit loftrum, men det kommer ikke til at ske foreløbig, da det er en stor omkostning. Kan det virkelig passe, at der ikke findes en måde at isolere rør på, så de overholder kravene? Hvad gør alle dem, som skal have eftermonteret boligventilation? Rockwool laver jo specifikke rørskåle netop til isolering af rør.

Jeg har lige kigget på en af mine kammeraters tegning over boligventilation (huset er bygget i 2012). Præcis som hos mig, så er der en konvertering ned til Ø125 både ved indblæsning og udsugning. Dertil skal siges, at alle forgreninger har en yderligere konvertering ned til Ø100 (på nær køkken udsugning, som fortsat er Ø125). Det samme gør sig gældende hos mig. Alle mine loft ventiler er Ø100 på nær udsugning i køkken. Vil større rør dimensioner ikke øge kravet til isolering samt give et større varmetab? Når jeg øger hastigheden på anlægget, er der jo mindre varmetab i mine rør.

Mit anlæg ser ud til at være forberedt for intern varmeflade. Der er to huller omme bagpå ved det "kammer" som er forbundet til indblæsningen til huset. Jeg er dog ikke meget for at skulle have trukket fjernvarme op på mit loft med risiko for utætte fjernvarmerør. Så vil jeg næsten hellere betale en højere el regning i vinter halvåret

Mit anlæg er godkendt af kommunen. Så de ligger sikkert inde med den indregulerings rapport som jeg ikke selv har liggende.

Mit postnummer er 8520

GSH
GSH
Indlæg: 219
Postnr: 4200
GSH GSH

Måske er du og din kammerat offer for den benhårde konkurrence i ventilationsbranchen. Tidligere fortalte en autoriseret Nilan forhandler mig, om hvordan den benhårde konkurrence gjorde, at ventilationsanlæg til parcelhuse, for det meste, blev lavet i alt for skrabet udførsel.

Hvad med dit anlæg, er spiralrørene også sat direkte på anlægget, uden fleksibel forbindelse? Den fleksible forbindelse reducerer forplantningen af støj.

Hvad med indsugning og afkast er de også reduceret, i rørstørrelse? Det anbefales, nu til dags, ved lavenergianlæg, at gå mindst en rørstørrelse op for indsugning og afkast.

Et punkt vi ikke har berørt, er om dit anlæg, er kommet i ubalance, i forhold til ind- og udsugning? F.eks. hvis anlægget tager mere kold luft ind, end det suger varm luft ud. Ventilation hætterne, på taget, kan også være blevet ”beskidte”.

Hvad er årsagen til at du kun taler om hastighed 1 og 2? Fra år 2012 og frem er der, mig bekendt, 4 trin i/på hastigheden.

Du taler om slidte lejer, som formentlig støjer, er det fordi man også har sparet på lyddæmperne? For lydsvage anlæg siger man 1200 mm lyddæmper, på begge hovedstrenge, lige efter anlægget, samt min. 600 mm lyddæmper på alle indblæsning og udsugningssteder.

Vedrørende isolering, er det sådan at rørskåle, primært bruges til mindre rørdiameter, når man kommer op omkring eller over ca. 150 mm, går man over til lamelmåtter. Bevares rørskåle findes over 200 mm, men prisen er nok også derefter, samt udbud og købsmuligheder nok kun i store mængder. Prisen for lamelmåtter, i forhold til alm. pladebatts, ligger desværre 4-5 gange højere pr. m2 eller m3.

Hvis du, på et senere tidspunkt, vil isolere dine rør, vil det måske bedre kunne svare sig at bruge pladebatts, lavet som en form for ”kasse” over rørene.

Hvis du har direkte fjernvarme, uden varmeveksler, kan jeg godt forstå at du ikke vil have dette op på loftet. Er du sikker på at din fjernvarme ikke går over en varmeveksler? Det lyder atypisk hvis du ikke har varmeveksler.

Wester123
Wester123
Indlæg: 12
Postnr:
Wester123 Wester123

Jeg har faktisk lige talt med en tredje kammerat. Hans Duka installation har også den præcist samme rør diameter reduktion som hos mig. Jeg har lige haft en fra en autoriseret Nilan service partner forbi for at give tilbud på efterisolering. Hans forklaring var, at man reducere rør diameteren gennem systemet, for at opretholde det samme flow hele vejen ud. Han mente dog, at man burde ændre mit, så der først reduceres til 125 efter den første forgrening i stedet for før den. I det her tilfælde var det ved indblæsningen

Mellem anlægget og mine spiorør er der nogle korte flex overgangs stykker ligesom dem i linket her: http://www.lindab.com/dk/pro/produc.../flex.aspx

Indsugning udefra og afkast ud af huset er Ø160 hele vejen.

Det lyder for mig meget sandsynligt, at mit anlæg godt kunne være ude af balance. Ud over beskidte hætter hvad kan det så skyldes, og hvad gør man ved det?

Jeg har 4 hastighedstrin på mit anlæg, men jeg bruger aldrig andet end de første to. Allerede i trin 2 kan jeg høre en smule vindstøj fra loftventilerne. I trin 1 kan jeg ikke høre noget.

Støjen fra lejerne er kun noget jeg kan høre, når jeg står ved anlægget eller åbner det mens det køre. Det kommer tydeligvis fra den ene motor, som sidder i den side ved indsugning og afkast udefra. Jeg har alle de lyddæmpere på du nævner. Jeg kan heller ikke høre lyd fra selve anlægget i huset

Lamelmåtter er jo egentlig ret dyre. Så spørgsmålet er så, om det er lige så billigt at få et montage firma til midlertidigt at fjerne den respektive loft isolering, og montere mine rør nede på spærfoden. Det kan jeg jo spørge om.

Min fjernvarme er ikke et lukket system. Dvs. at jeg desværre ikke kan se, hvis der opstår trykfald pga. en lækage

Når jeg kigger på temperature, så lader det til, at der er et stort temp. tabt ved udsugning fra huset og op til anlægget. Ved indblæsning er faldet til gengæld næsten ubetydelig lille. Jeg har 4 udsugningsventiler, men hele 6 indblæsningsventiler. Derfor finder jeg underligt, da rørarealet er langt større til indblæsningen hvor tabet tilsyneladende er lille. Har du en logisk forklaring på det? Er vi mon ude i noget ubalance i anlægget?

GSH
GSH
Indlæg: 219
Postnr: 4200
GSH GSH

Godt at høre at der ikke er sparet på fleksibel forbindelser, samt reduktion i indsugning og afkast.

En ubalance i anlægget forklarer ikke det lidt høje temperaturfald på udsugningen. Temperaturfaldet må skyldtes, evt. manglende isolering, evt. falsk luftindtag ved f.eks. utæt rør/pakning, evt. ved bæring/ophæng af rørene (mindre sandsynlig), evt. kombineret med forkert temperaturvisning.

En ubalance i anlægget vil typisk give udslag i større temperaturfald i/over anlæggets varmeveksleren. 

Vindstøjen allerede ved trin 2, skyldtes nok den forholdsvis høje hastighed, inde i rørene, eller en ubalance ved endnu højere indblæsningshastighed end forudsat. Såfremt det er dim. til 216 m3/h, fordelt på 6 ventiler, giver det en hastighed på 1,27 m/s pr. ventil. Den hastighed har jeg selv på given ventil, uden at kunne høre vindstøj. Min højeste hastighed, på hoved strengen, er også nede på 2,23 m/s, ved 256 m3/h

Til info fandt jeg lige nogle tal for El-opvarmning af luft. 200 m3 luft opvarmet 2,5 gr. kræver teoretisk 0,180 KWh, og opvarmet 5 gr. = 0,360 KWh.

Til info har min styring, fra 2012, mulighed med/for ekstern potentialefri kontakt, til styring af hastigheden. Når jeg tænder lyset, i givet toilet eller bad, går/hæves hastigheden fra trin 1 til trin 3, når lyset slukkes igen går hastigheden ned igen. (trin 3 er min dim. indstilling på 256 m3). Vedhæfter Lindab's LETH, andre fabrikater kan også bruges.

LETH.pdf

Forstår ikke helt din fjernvarme, vil det sige at vandet fra fjernvarmeværket går direkte ind i din gulvvarme/radiator, uden varmeveksler?

Wester123
Wester123
Indlæg: 12
Postnr:
Wester123 Wester123

Hvad end temperatur faldet skyldes, så er det noget nyt. Jeg har ikke før oplevet kulde og træk fra loft ventilerne. Så der er sket et eller andet. Som det ser ud lige nu, så har jeg kun et tabt i selve anlægget på 2 grader ved hastighed 1. Ved hastighed 2 er den faktisk nede på 1 grad. Da jeg oplevede mere end 2 grader, var det tæt på frysepunktet udenfor. Indblæsningsventilerne har en overflade temperatur på under 1 grad mindre end det, som anlægget sender ud til dem.

Den mest tydelige vindstøj oplever jeg fra mine udsugningsventiler (specielt dem på Ø100). Jeg overvejer at lave det om, så der ved indblæsningen først konverteres ned til Ø125 efter den første forgrening. Optimalt set så burde der jo nok laves en ny beregning på det, så man sikre sig den helt rigtige dimensionering. Jeg mener faktisk jeg fik en tegning på selve rørføringen dengang. Jeg kan prøve at se om jeg evt. kan finde den

Min fjernvarmeinstallation er måske atypisk, men det går direkte til gulvvarmen uden varmeveksler. Så jeg har jo ikke muligheden for at begrænse skaden, hvis der skulle opstå en lækage. Jeg ville selv skulle opdage den

GSH
GSH
Indlæg: 219
Postnr: 4200
GSH GSH

Det mystiske temperaturfald er lidt drilsk at få klarlagt. Specielt på en udsugning hvor der evt./måske bliver suget kold luft ind i rørene. Hvis du går tilbage i tankerne hvor omkring problemet startede, hvad er der så sket i huset, som måske kan være årsag til et eller andet?

Vedr. fjernvarme, vil jeg heller ikke have direkte fjernvarme op på loftet, med risiko, stor eller lille, for at hele huset blev fyldt med varmt vand. Det har jeg set, på en fabrik, med et frostsprængt varmtvandsrør, på loftet, i en weekend, åh nej.

I så fald du skulle bruge fjernvarme i steden for El, for opvarmning af luften, var det måske muligt at kører fjernvarmen over en lille varmeveksler, i et lille selvstændig system, med indholdene 4-5 liter vand. Varmeveksler, ekspansionsbeholder, sikkerhedsventil og cirkulationspumpe, samt div. rør vil ligge på omkring 3.000 kr. ud fra internet priser, dertil montage, samt intern Nilan eftervarmeflade. Cirkulationspumpen kunne måske udelades.

Om økonomien er bedre end en El-eftervarmeflade, skal jeg ikke, pt., kunne sige. El eftervarmeflade er heller ikke uden problem, hvis uheldet er ude og styringen svigter, så den giver fuld power, med risiko for brand.

En tegning vil ikke skade for måske bedre overblik.

Vil du være med? Log ind for at svare.

 

Lignende indlæg

 1. Nilan varmegenvinding indblæs temperatur
  Grøn energi og sparetips
 2. Indstilling af Nilan ventilationsanlæg
  Fyr og opvarmning
 3. En Nilan-klog herinde?
  Grøn energi og sparetips
 4. Nilan VPL 10 spørgsmål
  Fyr og opvarmning
 5. Alternativ til Nilan Comfort 300
  Grøn energi og sparetips