Opvarmning af kolonihavehus

larsen56
larsen56
Indlæg: 166
Postnr:
larsen56 larsen56

vi mangler så lidt til at høre om øknomi.

min nemme opskrift.

gå i skole, find et arbejde og lejlighed.

gør et godt stykke arbejde eller mere af det, eller bliv forfremmet.

køb hus og betal afdrag og fortsæt det gode arbejde.

pludselig er der råd til bil ferie kone børn ikke bekymre sig om penge.

ellers ville jeg sgu hellere på off. bistand end at fryse i et kolonihavehus.

Jeg vil bare ikke opfordre  til alle mulige ovntyper eller muldtoilet.

på noget der til sidst skaber en taber situation.

Spare på faste omkostniger er altid godt men brug dem ikke på bilen.

Hvorfor højere løn kan give mere i den sidste ende, hvad lyder bedst.

Jeg har været supervisor i 7,11 i ferieperoder.

Jeg har overlevet i et kolonihavehus ved -5 grader det seneste år, mens jeg dulmede min utryghed med våben.

Frank Chr.
Frank Chr.
Indlæg: 2775
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.

Jeg har kendskab til et yngre par der har boet næsten 5 år i kolonihavehus, de fik endda barn i perioden. Hun læreruddannet, han revisor. De valgte denne billige boform helt bevist, for at kunne spare op til eget parcelhus kontant, uden at skulle slave for bank og kreditforening.  

Frank Chr.
Frank Chr.
Indlæg: 2775
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.

Det var nok det man vil kalde et bedre kolonihavehus, om det ligefrem var isoleret ved jeg ikke, men der var i hvert fald celotex-plader som indervægge. 

Frank Chr.
Frank Chr.
Indlæg: 2775
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.

De jeg var dreng i 60´erne var fattigfolk ikke så (pivet) kræsne. Jeg husker tydeligt familier der nærmest boede i appelsinkasser (sammenfliklet træhytter) foret med avis sider på indersiden af træværket. Ja der var endda en familie som en overgang boede på den lokale losseplads i et par gamle godsbanevogne.    

larsen56
larsen56
Indlæg: 166
Postnr:
larsen56 larsen56

Hvidovres historie

Hjem // Viden og samlinger // Arbejderbevægelsens historie – Plads til os alle // Gør din pligt og kræv din ret – om velfærdssamfundet // Hvidovres historie


Efter 1. Verdenskrig er bolignøden stor. Mange flytter fra de overfyldte byer ud til omkringliggende landsogne, der i løbet af få årtier bliver til forstæder. I Hvidovre mister partiet Venstre den politiske magt. Socialdemokratiet vil bruger kommunerne til at påbegynde opbygningen af velfærdssamfundet.

8-1-1Kornmark i Hvidovre.8-1-2Tilflytternes huse var ofte små og primitive.8-1-3Hvidovres sogneråd.

Lysthusbeboerne

Hvidovre er en lille landkommune i Københavns nærmeste omegn. I 1901 består Hvidovre kommune af ca. 500 indbyggere, der lever af at dyrke den fede landbrugsjord eller gartneridrift. I sidste del af 1. verdenskrig er bolignøden i Danmark stor. I slutningen af 1923 er der noteret 30.000 boligløse alene i København. Der etableres husvildebarakker, hvor det kan lade sig gøre. Kvinder og børn indkvarteres på skoler, i Sundholms fattigbarakker og selv kvindefængslet på Christianshavn bliver taget i brug.

Med den store bolignød øjner bønderne bl.a. i Hvidovre mulighed for at tjene penge på at udstykke dele af deres jord. I perioden fra 1918-24 bliver de 3.226 parceller, af de i alt 3.900 der findes i 1924, udstykket. De københavnske arbejdere, der kan skrabe penge sammen til en lille udbetaling, kan købe en jordlod på afbetaling. I løbet af få år vokser en helt ny by frem, der består af små kolonihavelignende huse, op. Mange af husene er bygget op af Chevrolet- og Fordkasser, der er brugt til at beskytte bildelene på transporten fra Amerika. Kasserne er billige og bliver transporteret ud til Jordlodden. “Derefter lavede man så husets skelet af noget tømmer, og så beklædte man huset med Fordkassebrædderne, og uden på dem slog vi tagpap på, som vi enten malede hvidt, grønt eller rødt, alt efter hvordan man ønskede, huset skulle se ud”.

Fordkassehusene er små og primitive, men for mange er de bedre alternativer end husvildeboligerne eller små overbefolkede baggårdslejligheder i København. En anden gruppe af kommunens nye tilflyttere, bor i allerede opførte sommerhuse. Ens for alle tilflytterne er, at de bor ulovligt i kommunen. I 1923 udgør de ulovlige tilflyttere 45 pct. af kommunens husstande.

Kampen mellem Socialdemokratiet og Venstre

Hvidovres befolkning består frem til 1920 hovedsageligt af bønder, der traditionelt stemmer på Venstre. I perioden mellem 1920-25 begynder Hvidovre at ligne en bymæssig bebyggelse, fordi gårdmændene sælger udstykkede jordlodder til københavnere, der er ramt af den store boligmangel. Det begynder at gå op for Hvidovres sogneråd, der er styret af Venstre, at de har fået helt nye problemer. Pludselig står sognerådet med en gruppe arbejdere og funktionærer med mange børn, de gerne vil have i skole.

Der er gamle, der vil have alderdomsunderstøttelse, og arbejdsløse, der har brug for hjælp, og oven i det hele stiller de nye beboere, der ikke er vant til landbrugskulturen og ikke pr. tradition tilhører Venstre, krav om at kunne udnytte deres stemmeret. Tilflytterne er en belastning for kommunen. I første omgang forsøger sognerådet at tackle problemerne ved at betragte de tilflyttede som ulovlige beboere, der som sådan ikke har nogle rettigheder. Det betyder at børnene ikke kan komme i skole, at der ikke bliver udbetalt sociale ydelser, og at de ikke har stemmeret.

Et udvalg i Indenrigsministeriet bliver sat til at arbejde med tilflytterproblematikken, og hårdt presset beslutter venstreregeringen, at Hvidovre- og Rødovre kommune skal modtage tilflytterne. Men først i 1924, da den første Stauning-regering kommer til magten sker der noget for alvor. Forholdene bliver bragt i orden og ved sognerådsvalget i Hvidovre i 1925, er sidegevinsten ved socialdemokraternes indgriben, at de erobrer magten i sognerådet og har haft den lige siden i Hvidovre kommune.

Kommunesocialisme

På den internationale socialistkongres i Paris i 1900 vedtager de delegerede en resolution, der fastslår vigtigheden af at gøre en stor indsats på det kommunalpolitiske plan. I mange europæiske lande og i Danmark er socialdemokrater blevet valgt til byrådene. Her har de mulighed for at arbejde aktivt for, at kommunen påtager sig at bygge badeanstalter, offentlig transport, sygehuse m.v. De kommunale mønsterinstitutioner skal være det konkrete eksempel på den socialistiske ide, og være med til at tiltrække nye folk til den socialistiske bevægelse. For når den slags goder kan blive virkelighed i en socialdemokratisk styret kommune, hvordan kan det så ikke blive, hvis partiet opnår statsmagten.

Udbygningen af skolevæsenet var en vigtig del af tanken om kommunesocialisme.Udbygningen af skolevæsenet var en vigtig del af tanken om kommunesocialisme.

Strategien er først at erobre magten i kommunerne. Når det er sket, kan der gennemføres en række reformer i samarbejde med fagbevægelsen og de kooperative virksomheder. De skal fører til overtagelsen af statsmagten. I Danmark er der i perioden 1900-1920 en række danske byer, der går forrest i den begyndende udbygning af velfærdsstaten. Der sker en markant forbedring og udvidelse af de offentlige goder og tilbud, f.eks. bygning af nye kommunale skoler, biblioteker, alderdomshjem, sygehuse m.v.

Det sker oftest i byer, hvor arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet står stærkt. Det tiltag bliver af nogen kaldt kommunesocialisme. I Hvidovre vinder Socialdemokratiet magten i sognerådet i 1925, året efter den første danske socialdemokratiske regering har fået magten. Det nye sogneråd får meget hurtigt sat gang i udbygningen af skolesystemet, der laves togstation, bibliotek, vandværk med mere. I de følgende 50 år udvikler Hvidovre sig til at blive en socialdemokratisk mønsterkommune.

Fra landsogn til forstad

På kun få år udvikler Hvidovre sig fra at være et rent bondesamfund, til at blive en forstad til København. Fra 1918-25 sker der en befolkningseksplosion i landsognet. De københavnske arbejdere, der er ramt af bolignøden øjner chancen for at få tag over hovedet. På få år udvikler landsognet sig til et Klondike, der er domineret af de nyopførte interimistiske huse. Udviklingen i Hvidovre er sket uden en egentlig plan, og det betyder at Hvidovre i slutningen af 1930’erne, på trods af at der bygget skoler, togstation, vandværk m.m. er en kommune uden centrum.

Hvidovres Byvåben.Hvidovres Byvåben.

Kommunekontoret med administrationen ligger i den gamle landsby, de fleste mennesker bor syd for byen, biblioteker og forsamlingssale ligger vest for og rundt omkring på villavejen ligger de handlendes små forretninger. Der er ingen erhvervsvirksomheder, så arbejderne pendler mellem jobbet i København og hjemmet på vestegnen. Hvidovre fungerer ikke som en by, men mere som en københavnsk bydel. Efter 2. verdenskrig er bolignøden igen stor, og da Hvidovre stadig har mange ledige arealer bliver kommunen rammen for en enorm vækst i det almennyttige boligbyggeri. det er etagebyggeri som f.eks. Bredalsparken fra 1950’erne, der er af meget høj kvalitet.

Befolkningen 3-dobles på 15 år fra 13.000 i 1945 til 39.000 i 1960. De nye indbyggere er nystiftede familier med børn og flere i vente. Hvidovre vokser så stærkt, at Københavns kommune dropper planer om indlemmelse, og i første halvdel af 1950’erne får Hvidovre og en række andre forstæder en særlig status. Det betyder at sognerådet erstattes af en kommunalbestyrelse og sognerådsformanden bliver borgmester. Hvidovre får en helt ny selvbevidsthed.

Frank Chr.
Frank Chr.
Indlæg: 2775
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.

Interessant med lidt lokalhistorie.   Herover i det mørke Jylland har vi altid været flere årtier bagud i udviklingen.     

gordonfreeman
gordonfreeman
Indlæg: 18
Postnr:
gordonfreeman gordonfreeman

Meget spændende læsning! Folk var ikke så tyndhudede dengang, når de ku bo i Ford kassehuse isoleret med gamle aviser. Ja, det kan sørme være koldt om Vinteren i Danmark, ved jeg af egen erfaring. Gad vide hvad vores forfædre og mødre fra starten af forrige århundrede havde ment om at vi idag har over en halv million arabere permanent bosat i Danmark, og stadigt voksende antal. Mon ikke de havde syntes det er det rene vanvid.

Kasper-havemand1
Kasper-havemand1
Indlæg: 22
Postnr:

Jeg vil fraråde brugen af gasovn da den afgiver en masse "vand" og du derved risikere at få skimmelsvamp indenfor.

Jeg vil klart anbefale en brandeovn eller varmepumpe, eller enda gerne begge dele

Vil du være med? Log ind for at svare.