80’er hus med tungt tag uden rem eller bærende overliggere

Zeus72
Zeus72
Indlæg: 5
Postnr: 7800
Zeus72 Zeus72

Hejsa alle her på LDS😎;  

Jeg har købt et hus fra 82 her i marts 2018, hvor jeg til min store overraskelse kunne konstatere, at alle overliggere over alle vinduer og døre var nedbøjet eller revnet (opdaget i forbindelse med jeg ville skifte både vinduer og tagrender). Årsagen til problemet er, at alle spærene hviler direkte på ydermuren uden nogen rem til at fordele trykket og inder-muren er blot en 7,5 cm tyk porrebeton væg, hvor der ingen bærende bjælker er over hverken vinduer eller dørene. Pt. kører jeg en sag i byggeankenævnet mod den ansvarlige bygningssagkyndige, som ikke havde set fejlene, da som han har formuleret: “det var lidt en mørk oktober aften” (endelig afgørelse inden for næste 10 dage og har fået medhold fra nr. 2 bygningssagkyndige som besigtigede “fejlene”). 

Mit spørgsmål til jer LDS medlemmer med lidt bygge-ekspertise: Hvordan ville du løse mit problem? Jeg er blevet foreslået at ligge passende dimensionerede limtræbjælker ind i kværken på loftet for at fordele trykkket til nabospærene og har desuden selv planer om af få nogle special designede armerede to - eller tre skifte overligger op (der er tre skifter op til spærene over vinduerne) til at kunne modstå et lodret tryk på op til 500 kg fra de enkeltstående spær. Desuden har jeg overvejet om man kunne gøre enderne af spærene stive ved at skrue/sømme dem sammen med noget spærtræ i enden? 

Nogen erfaringer?🤔

Mvh 

Zeus72

Gør det nu ordentligt første gang 😎
Ingenioeren
Ingenioeren
Indlæg: 416
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren

Nedbøjning og revner vil der altid være! Spørgsmålet er så om det er kosmetisk eller influerer på bæreevnen! huset står jo trods alt! Hvis du mener bæreevnen er for lille eller at du ikke kan leve med deformationerne, så må du skifte overliggeren til noget stærkere. Det kan jo også være at de overliggere der findes nu er ved at være udtjente og skal skiftes - huset har jo trods alt stået i 36 år!

Nu ved vi jo ikke om det er enkeltfagsvinduer eller store panorama vinduer, men jeg synes du evt. skal få din leverandør af teglbjælker til at regne en løsning til dig. Med 2-3 skifter er højden meget begrænset, og du er sandsynligvis ude i noget forspændt kompositbjælke når det nu også skal bære taget - alternativt kan du lave en overligger i stål eller beton og beklæde med murskaller hvis dit murværk ikke er pudset.

 Jeg vil gerne fraråde at du lægger limtræ op i eksisterende spær, uden at få det fagligt eftervist ved beregning. Er det et enkeltfagsvindue går det sikkert godt, men du må have en garant for at nabospærrende og samlingerne i disse, er stærke nok til en fremtidig last. Desuden kan en "udveksling" af denne type give problemer med betragteligt større vandrette krafter i nabospærrenes fastgørelse til murværket - og det er ikke sikkert muren er stærk nok til det!

 

Zeus72
Zeus72
Indlæg: 5
Postnr: 7800
Zeus72 Zeus72

Hejsa Ingenioren;

Tak for dine kommentarer og ja skal vist være lidt mere præcis for du kan give mere fyldestgørende svar. Hulmålene til vinduerne er 133 cm og en på 180 cm (terrasse parti) og en på 97 cm (dør). Det er desværre ikke kun kosmetisk da presset ned fra spærene har givet anledning til et tryk ud af ved begge kantåbninger som tre steder har flækket murværket under vinduerne. Det er tiltænkt at samlingerne ved spærene forstærkes på begge side så samlingerne ikke går fra hinanden. 

Jeg påtænker en forspændt komposit teglbjælke som opstøbes insitu omkring en galvaniseret vinkelbjælke på 215 cm (9 teglsten så 1,5 stens overlæg på begge sider), med 2 x ø8 armeringen i de to nederste skifter og 2 x ø8 armering på bagsiden af facademuren (se skitse vedhæftet), samt 2 x 2 ø6 armering i fugerne mellem de tre skifter. 

Vil du med din ingeniør baggrund kunne beregne nedbøjning og bæreevne for den skitse jeg har vedhæftet? 🤔. Det drejer sig om “punkbelastning” fra et spær / to spær (95 cm mellem dem). Det er et teglstens hus med Lundgaard tegl celle  mursten og IBF betontag (27 grader hældning)

Jeg sender lige billede af vindue efter dette svar så det tydeliggør problemstillingen. 

Mvh

Zeus72

Ps. Lige fået tilkendt 41.000 kr af byggeankenævnet til at rette diverse fejl så skal vist være ret kreativ for at udbedre de fejl der er ..🤔

Gør det nu ordentligt første gang 😎
Natur
Natur
Indlæg: 1015
Postnr: 0000
Natur Natur

41 Tusind, er jo ingenting :-(

Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
Zeus72
Zeus72
Indlæg: 5
Postnr: 7800
Zeus72 Zeus72

Nej præcis Natur 😢👎🏻. “De” ved man efter 6 måneders skriven og venten sikkert ikke orker slæbe det hele i retten med dyre advokater, møder mm...Dog sørgeligt, at konstatere, hvor inkompetente og indspiste mange er til deres job og tilmed slipper af sted med det. Mindre ressource stærke personer havde helt sikkert fået 0 kr ud af det...

Omvendt, så er det positive, at jeg så har været tvunget til selv, at være kreativ og finde/overveje løsninger for få midler og jeg snart har tygget mig gennem 10.000 sider med alt fra jura til brudstyrke for forskellige typer stål og beton 😄🤔👍🏻.

Gør det nu ordentligt første gang 😎
Natur
Natur
Indlæg: 1015
Postnr: 0000
Natur Natur

Jeg synes det lyder godt, at du kan tage den positive tilgang.. men hvor er jeg ked af, at byg-garanti / ankenævn m.m. - ikke er en sk.. værd..

- i bedste fald får man lidt - som du..
- ellers trækker det så langt ud, at mange opgiver..  
de, som vinder er - byggerådgivere  / advokater  og diverse ingeniører m.m.  

Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
Ingenioeren
Ingenioeren
Indlæg: 416
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren

Jeg påtænker en forspændt komposit teglbjælke som opstøbes insitu omkring en galvaniseret vinkelbjælke på 215 cm (9 teglsten så 1,5 stens overlæg på begge sider), med 2 x ø8 armeringen i de to nederste skifter og 2 x ø8 armering på bagsiden af facademuren (se skitse vedhæftet), samt 2 x 2 ø6 armering i fugerne mellem de tre skifter. 

Vil du med din ingeniør baggrund kunne beregne nedbøjning og bæreevne for den skitse jeg har vedhæftet? 🤔. Det drejer sig om “punkbelastning” fra et spær / to spær (95 cm mellem dem). Det er et teglstens hus med Lundgaard tegl celle  mursten og IBF betontag (27 grader hældning)

 Det kunne jeg nok, men det er ikke en ydelse jeg gør mig i herinde medmindre det er relativt simpelt! Den her konstellation er meget kompleks, idet du reelt anvender 3 materialer med 3 forskellige stivheder som der skal korrigeres for, og desuden har en betragtelig ukendt faktor i den forspænding der ligger i kompositbjælken. 

Når du køber en forspændt komposit bjælke, så har den jo tilstrækkelig med bæreevne, fordi du har oplyst leverandøren hvad den skal kunne. Kompositbjælken virker ved den armeret bjælke du får leveret, sammen med det antal skifter du murer ovenpå. At lave en udstøbning med vinkler og beton er meget utraditionelt og virker noget overgjort! Du kan ikke selv udføre en forspænding, det det kræver kontrolleret forhold og noget maskineri der kan tilføre stålet den fornødne forspændingskraft.

Hvis du selv vil bygge overliggeren op, bør du overvejer en simplere betonbjælke, hvorpå du klæber 30mm murskaller. Det er mere til at gå til!

Hvad er din tanke med vinkelprofilet? Blivende forskalling? Stivhedsmæssigt bidrager den ikke med meget! Du skal være opmærksom på, at når stål er i kontakt med mørtel i formuren, så er det et meget aggressivt miljø for stålet pga kalkindholdet og den meget fugtoptagelsen i formuren. Hvis du nøjes med at galvanisere den, så er den rustet væk inden der er gået 5-10 år! Den skal derfor beskyttes helt op i den kategori der hedder C5/I - galvanisering er typisk kun C2-C3.   

Zeus72
Zeus72
Indlæg: 5
Postnr: 7800
Zeus72 Zeus72

Hejsa Ingenioren;

Tak for dine svar og foreslag 👍🏻. Jeg er med på en simplere løsning med en betonarmeret bjælke påklistret forskallingen af 30 mm mursten ville gøre er lige så godt arbejde. 

Mht. Løsningen jeg påtænker så er det korrekt den er noget mere komplex, men reelt består den vel kun af to skifter armeret (hvor laver pilhøjde på 0,7 %) samt den galvaniserede vinkelstål (100 x 50 x 6) som sammenstøbes i ren cementstøbning uden nogen kontakt med den aggressive kalkholdig mørtel og fugt bør vel være lig nul pga den er trukket 35-40 mm tilbage iforhold til forkanten af muren og under 0,53 m udhæng  (se skitse og billede) hvor den vil blive dækket af silikonefuge ned mod øvre del af vindueskarm 😎. Sammenstøbninen af vinkelstålet med den de de to to armerede skifter samt tredje skifte med “mussetrappelignende” armering burde vel teoretisk kunne holde til at parkere en bus ovenpå 😄👍🏻?

Jeg har snakket med Carlsberg bjælker og de vil kun kunne garantere nødvendige stivhed og bæreevne ved at kombinere en treskifte tegloverliger med en to skifte på bagmur (som i mit tilfælde skal holdes ude af ligningen da den holder nul og niks da 75 mm porrebeton). 

Problemet med en forstøbt treskifte tegl overligger er, at de bliver hulens svære at få krænget påplads inde under de  “soldater” der skal støtte spærene, når murværket er fjernet. Derfor tanken om in situ støbning/konstruktion af de to første kompositskifter nede på jorden før de ligges op (spærene gøres først stive med limtræ i kværken iforbindelse med tagskifte) og tredje skifte opmures oppe med istøbt mussetrappe til anden skifte

Ja, ikke letteste løsning er jeg klar over for at bevare det kosmetiske udseende da letteste ville jo være at smide en støbt betonbjælke op. Nu har jeg desværre aldrig været til lette løsninger så derfor ville jeg høre om nogen i kraft af deres faglige baggrunden kunne løseligt sige: “Den vill bestemt holde” eller du kan overveje at gøre sådan og sådan som Ingenioren foreslår (tak 😎👍🏻).

Mvh 

Zeus72

Gør det nu ordentligt første gang 😎
Zeus72
Zeus72
Indlæg: 5
Postnr: 7800
Zeus72 Zeus72

Så er første to overliggere færdige. Højstyrke beton til 95 Mpa anvendt samt Noxyde (C5-m klasse) ovenpå C3 galvanisering så holder de længere end huset 😄👍🏻. Hvor der er vilje er der vej 😉

Gør det nu ordentligt første gang 😎
Vil du være med? Log ind for at svare.