Nedrivning af væg – dét skal du vide, før du går i gang

Nutidens boligideal er at have store lyse rum frem for mange små mørke. Derfor er der mange, der ønsker at fjerne en eller flere vægge, for netop at opfylde boligdrømmen om lys og luft. Men at fjerne en væg er ikke helt lige til. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvilke vægge, du river ned, og hvordan du gør det.

 

Kend din væg, før du river den ned

Inden du kaster dig ud i nedrivningen af en væg, skal du være helt sikker på, hvilken type væg du har med at gøre. Der findes forskellige typer vægge, som har forskellige funktioner i dit hjem. For at finde frem til vægtypen, kan du kontakte din kommune. Landets kommuner har tegningsmateriale over alle danske huse, som kan vise, om den pågældende væg er bærende, stabiliserende eller ingen af delene.

Hvis din væg er bærende eller stabiliserende, skal du være særligt opmærksom. Denne type vægge kræver nemlig statiske beregninger, inden de kan rives ned. Hvis der ikke udføres statiske beregninger inden nedrivning af din væg, kan du risikere at få skader som fx:

  • Revner i gulve, lofter og andre indervægge
  • Sætningsskader i ydervægge
  • Personskader
  • Kollaps af etageadskillelse
  • Huset bryder sammen

Nedrivning af en bærende væg

Er det en bærende væg, du skal rive ned, så skal der udføres både beregninger og tegninger forud for nedrivningen.

Når du river en bærende væg ned, skal du altid lave en ny konstruktion, som kan bære i stedet for væggen. Der skal monteres en bjælke som erstatning for den bærende væg. Bjælken skal som udgangspunkt være af stål, men i de tilfælde, hvor der er tale om mindre laster på væggen, kan du anvende træbjælker. Bjælken skal understøttes på hver side. Understøtningen kaldes vederlag og skal også undersøges. Når du bruger stålbjælker, skal du være opmærksom på, at de altid skal brandisoleres ud fra gældende brandkrav.

Skal du bare have lavet en åbning i en bærende væg, gælder det samme, som hvis du vil rive væggen ned. At lave en åbning i en bærende væg kræver en ståldrager eller lignende hen over åbningen. Her er det vigtigt med en beregning på, hvilken størrelse samt hvilke dimensioner en sådan overligger skal have. Der skal lægges en overligger ind for at bære det, der befinder sig over døren. Du skal sikre dig, at væggen stadig kan fungere som stabiliserende væg, selvom der bliver lavet en døråbning i den.

Nedrivning af en stabiliserende væg

Er det ikke en bærende væg men derimod en stabiliserende væg, du skal rive ned, gælder andre betingelser.
En stabiliserende væg afstiver huset og modstår samtidig vindtrykket. Stabiliserende vægge kan både være ydervægge efter indervægge. De indvendige stabiliserende vægge står typisk vinkelret på ydervægge. Hvis væggen er stabiliserende, kræver det en stabilitetsberegning, før væggen fjernes. Stabilitetsberegningen viser hvor meget af væggen, der kan fjernes, uden at der risikeres skader på bygningen.

Nedrivning af bindingsværksvæg

Viser det sig, at din væg er en bindingsværksvæg, kompliceres nedrivningsopgaven, da nedrivning af bindingsværksvægge har sine begrænsninger. I loftetagen kan der almindeligvis fjernes stolper i tværskillevægge uden yderligere tiltag. I de øvrige etager kræver det et ingeniørprojekt, der dokumenterer ændringens forsvarlighed. Hovedskillerumsvæggen kan være besværlig at fjerne uden større tiltag. I stueetagen er det nemmere, idet kældervægge plejer at være grundmuret. Har du bindingsværksvægge er det en god idé at hente hjælp udefra.

Byggetilladelse hos kommunen

Uanset om den væg, du skal rive ned, er bærende eller ej, skal du søge kommunen om lov til at lave ændringerne. Hvis den ikke er bærende, er det tilstrækkeligt med en anmeldelse - nedrivning af væg i lejlighed kræver dog altid tilladelse. Typisk kræver kommunerne ikke en byggetilladelse, hvis der er tale om et enfamiliehus, og du kun laver ændringer inden for husets ydervægge og tagflade. Du skal dog altid sørge for, at de nye konstruktioner opfylder de gældende krav. Er du i tvivl så kontakt din kommune.

Del det:

Om AB Clausen

 abclausen

AB Clausen A/S er et rådgivende ingeniørfirma, bestående af konstruktionsingeniører med kernekompetence inden for bærende konstruktioner. Vi bruger al vores tid og ressourcer på bærende konstruktionsprojekter. I samarbejde med Lav-det-selv.dk skriver vi artikler om emnet, som publiceres her på siden.